Meny

Så påverkades det sörmländska näringslivet under 2008-2012

I ett alldeles färskt regeringsbeslut har Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser fått i uppdrag av Näringsdepartementet att göra en analys av de strukturförändringar som skett till följd av den senaste finanskrisen.

Men i Sörmland har vi redan gjort den och resultatet presenteras nu på tisdag, den 29 maj, klockan 09.00 i Eskilstuna. 

Vid presentationen medverkar Håkan Wolgast från Grufman Reje Management som gjort analysen på uppdrag av Regionförbundet Sörmland. Även regionförbundets ordförande Viking Jonsson medverkar för att kommentera utfallet ur ett sörmländskt perspektiv. På plats finns också kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jonsson, för att kommentera utvecklingen i Eskilstuna.

Regionförbundet Sörmland har under våren 2012 beställt en studie av hur näringslivet i Sörmland ser ut när det gäller tillväxt, ekonomisk konkurrenskraft, företagsstruktur, sysselsättning och nyföretagande.

Materialet ger tydliga bilder av länets styrkeområden och svagheter liksom hur utvecklingen ser ut i olika kommuner och branscher, hur företagsstorleken ser ut och hur det går för de nya företagen.

Av studien framgår bland annat att fyra branscher står för den största förlusten när det gäller antalet sysselsatta. Det är biotech, verkstad, stål & metall och livsmedel som tillsammans har förlorat 3 500 arbetstillfällen under den studerade tiden.

För mer information, kontakta:
Monica Swärd Pressansvarig, Regionförbundet Sörmland
070 – 528 49 58

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58