Meny

Sörmländska företrädare välkomnar beskedet om bygget av hela Ostlänken

Regeringen kommer i budgetpropositionen att föreslå byggande av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll.

Det meddelade regeringen på onsdagen och det positiva beskedet välkomnas av Regionförbundet Sörmlands ordförande Viking Jonsson och landshövding Bo Könberg som för bara en dryg vecka sedan uppvaktade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i frågan. 

Vi är oerhört glada och tacksamma för att vi har fått gehör för våra argument och vår vädjan om en helhetssyn på bygget i form av såväl beslut som tidigareläggning och sammanslagning av de båda etapperna, säger Viking Jonsson och Bo Könberg i en gemensam kommentar.

Ostlänken är en ny cirka 15 mil lång dubbelspårig järnväg som ska byggas mellan Järna, söder om Södertälje, och Linköping, via Skavsta flygplats. Den faktiska byggstarten kan bli 2017 och Ostlänken bedöms vara färdig senast 2028. Kostnaden beräknas till cirka 30 miljarder kronor.

Det är en tidigareläggning jämfört med förslaget i kapacitetsutredningen där vi i värsta fall hade fått vänta till år 2033 men vi ser mycket gärna att starten går att tidigarelägga ytterligare, fortsätter Viking Jonsson och Bo Könberg som menar att det är viktigt att fortsätta bevaka frågan.

- Sist men inte minst är det viktigt att påpeka att denna satsning är väl synkroniserad med de sörmländska kommunernas planering, avslutar de båda sörmländska företrädarna.

Satsningen på Ostlänken är en del av regeringens investeringssatsning för jobb och tillväxt. Den samlade infrastruktursatsningen presenteras i budgetpropositionen den 20 september och i infrastrukturpropositionen senare i höst.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson
070 –528 22 45

Bo Könberg
0155 – 26 40 00

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45