Meny

2013

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2014-12-05 Regionala satsningar på grund av konjunkturnedgången

Regionförbundet Sörmland beslutade idag att satsa 2,3 miljoner kronor på totalt fyra olika projekt med anledning av det extra anslag som Sörmland fått av regeringen tidigare i år.

Läs mer

2013-12-05 Nytt skolämne ska leda till bättre yrkesval för länets ungdomar

Redan i vår kan ett antal elever på länets högstadie- och gymnasieskolor räkna med att få ett helt nytt ämne på skolschemat, nämligen arbetsmarknadskunskap.

Läs mer

2013-12-05 Politisk beredning fortsätter arbetet med infraplanen

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslutade vid dagens sammanträde att ge fortsatt uppdrag till den politiska beredning som under det gångna året arbetat med att ta fram ett förslag till regional plan för transportinfrastruktur för åren 2014-2025.

Läs mer

2013-12-05 Regionförbundet vill ha mer pengar till Ostlänken och 55:an

- Regionförbundet Sörmland vill understryka att utbyggnaden av Ostlänken och riksväg 55 är satsningar av stor nationell betydelse som också innebär stora följdinvesteringar i Sörmlands infrastruktur. Därför konstaterar regionstyrelsen att den tilldelade ekonomiska ramen är för liten och behöver ökas.

Läs mer

2013-11-11 Fler vet mer om innovation

Den 7 november hölls slutseminariet för projektet Fler innovationer helt enkelt – en del av Innovationsmotorn på Pelles Lusthus. Inbjuden föreläsare var bland annat professor Kaj Mickos, en av Sveriges ikoner inom innovationsområdet som var med och startade innovationsarbetet i Sörmland 2006.

Läs mer

2013-11-05 Pressinbjudan: Hur har innovationer stimulerats i Sörmland?

Regionförbundet Sörmland har sedan 2006 arbetat med att utveckla innovationsklimatet i länet för att innovatörer, entreprenörer och blivande innovatörer ska erbjudas bästa tänkbara service och kvalitet. Fler ska utveckla sina goda idéer till kommersiella produkter och tjänster för att få fler lönsamma företag och fler arbetstillfällen i regionen. Ett starkt näringsliv och en hög grad av innovation och förnyelse är centrala frågor i det regionala utvecklingsprogrammet Sörmlandsstrategin 2020.

Läs mer

2013-10-28 Pressinbjudan: Kunskapsseminarium - En ny ekonomisk geografi

Det postindustriella samhället, kunskapssamhället – kärt barn har många namn! Vi kallar det den nya ekonomiska geografin. Bakom dessa förklaringsmodeller om hur ekonomin fungerar idag finns det faktum att vi lever i en alltmer globaliserad ekonomi.

Läs mer

2013-10-25 Regionförbundet blir ny huvudman för Näckrosleden

Regionförbundet Sörmland blir ny huvudman för cykelleden Näckrosleden som går igenom samtliga av länets kommuner. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde på Båsenberga i Vingåker, fredagen den 25 oktober.

Läs mer

2013-09-06 Ändra regelverket för tågplanering och satsa mer på infrastrukturen i Sörmland!

Regionförbundet Sörmland inser att det inte går att på kort sikt bygga bort alla flaskhalsar i transportsystemet och på det sättet tillgodose alla de behov som finns men totalt sett anser vi att det är för lite pengar avsatt till infrastruktursatsningar i hela östra Mellansverige inklusive Stockholm.

Läs mer

2013-09-05 Fler ensamkommande barn ska välkomnas till Sörmland

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade idag, torsdagen den 5 september, att satsa 300 000 kronor för att stärka kvaliteten i arbetet med att ta emot ensamkommande asylsökande barn till länet.

Läs mer

2013-09-04 Succé för AER:s avslutade sommarskola i Sörmland

- Vi är mycket stolta och glada över att få ha varit värdar för årets internationella sommarskola i Sörmland. Med drygt 120 deltagare från 18 länder var det ett omfattande evenemang, säger Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland, efter att alla ungdomar och politiker som gästat Sörmland har åkt hem.

Läs mer

2013-08-19 70 miljoner till biogasprojekt i östra Mellansverige

Nu står det klart att över 70 miljoner kronor kommer att satsa på ett gemensamt projekt i östra Mellansverige för en kraftsamling för mer biogas. Syftet är naturligtvis att minska utsläppen av växthusgaser och i stället öka biogasproduktionen.

Läs mer

2013-07-10 Naturturism i Sörmland får nya EU-pengar

Sörmland ska bli en av de första av 20 nya internationella destinationer i Sverige. Därför har Regionförbundet Sörmland de senaste åren satsat mer än tidigare på att utveckla och samordna besöksnäringen i Sörmland. Nu blir det ännu mer vind i seglen när EU:s regionala utvecklingsfond beviljat omkring två miljoner kronor till projektet Business Boost.

Läs mer

2013-07-01 Följ Sörmland i Almedalen

I år kan du följa länets politiker och tjänstemän i Almedalen direkt genom Regionförbundet Sörmlands satsning på Twitter. Ambitionen är att representanter för förbundskontoret samt länets kommuner och landsting ska twittra om sina aktiviteter och upplevelser i Visby.

Läs mer

2013-06-12 Ny plan för transportinfrastrukturen i länet

Regionförbundet Sörmland har i ett direktiv från regeringen fått i uppdrag att ta fram en regional plan för transportinfrastrukturen för åren 2014-2025 senast den 16 december i år.

Läs mer

2013-06-07 Stöd för att få utskeppning av malm via Oxelösunds hamn

Landshövding Liselott Hagberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Viking Jonsson har idag skickat en skrivelse till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I skrivelsen uttrycker de sitt stöd för Oxelösunds hamn som utskeppningshamn för malm från gruvorna i Bergslagen.

Läs mer

2013-05-17 Sörmländska politiker lär mer om EU:s tillväxtstrategi

Måndagen den 20 maj reser 38 sörmländska politiker och kommunchefer till Bryssel för att delta i den årliga ledningskonferensen vars främsta syfte är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin och inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen.

Läs mer

2013-05-06 Sörmlänningar tävlar om platser på Formex 2013

Nu är det dags att avgöra vilka tio sörmländska idéägare som genom tävlingen Sörmex får ställa ut i en egen monter på Formex - Nordens största mässa för heminredningsdesign.

Läs mer

2013-04-11 Sörmlands turismutveckling vann upphandling om ansvaret för besöksnäringen i länet

Regionförbundet Sörmlands upphandling av det operativa ansvaret för det regionala turismuppdraget är nu slutfört. Som en följd av det har regionförbundet idag beslutat att teckna avtal med Sörmlands turismutveckling AB eftersom deras anbud uppfyller samtliga ställda krav.

Läs mer

2013-03-20 Mer kulturella och kreativa näringar i Sörmland

Regionförbundet Sörmland satsar 250 000 kronor i år för att fortsätta utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och länsstyrelsen i Södermanlands län. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde idag, onsdagen den 20 mars.

Läs mer

2013-03-20 Regionförbundet satsar på landsbygdsutveckling

Regionförbundet Sörmland satsar totalt 600 000 kronor de närmaste två åren för att stärka insatserna för landsbygdsutveckling. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde idag, onsdagen den 20 mars. Satsningen är ett samarbetsprojekt tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands län.

Läs mer

2013-03-15 Fyra prioriterade mål främjar Sörmlands utveckling

Nu är den här, Sörmlandsstrategin 2020. Efter ett omfattande arbete med dialoger, remisser och politisk hantering är den nya regionala utvecklingsplanen klar. Sörmlandsstrategin 2020 är en gemensam vägvisare för hur vi ska förbättra förutsättningarna för Sörmland och sörmlänningarna.

Läs mer

2013-02-15 Cykla mer för folkhälsan och miljön!

Regionförbundet Sörmland har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram en regional cykelstrategi som ska fungera som ett stöd i regionens och kommunernas arbete med att bygga ut cykelvägnätet och utveckla regionala turistcykelleder.

Läs mer

2013-02-14 Regionförbundets politiker prioriterar kompetens

En fjärdedel av Sörmlands niondeklassare klarade inte målen i alla ämnen i den senaste mätningen. Ungefär en femtedel av Sörmlands gymnasieelever slutför inte sin utbildning inom fyra år. Övergången från gymnasium till högre studier fortsätter att vara lägre i Sörmland än i omgivande län. Trots att arbetslösheten är hög i länet anger många arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Läs mer

2013-02-13 Regionförbundet stöttar kvinnors företagande

Sörmland behöver fler och växande företag. Därför ska Regionförbundet Sörmland göra en särskild satsning under två år för att främja kvinnors företagande i länet.

Läs mer

2013-01-29 Avstamp för ökad innovationskraft i Sörmland

Nu inleds arbetet för ökad innovationskraft i Sörmland. Startskottet äger rum i Eskilstuna nu på onsdag, den 30 januari. Då samlas omkring 100 nyckelaktörer från företag och offentlig sektor i regionen.

Läs mer

2013-01-09 Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola samverkar om forskning, utveckling och tillväxt

Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) har i dagarna tecknat en överenskommelse om samverkan som ska främja den regionala utvecklingen i länet och stärka högskolans roll i regionen.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58