Meny

70 miljoner till biogasprojekt i östra Mellansverige

Nu står det klart att över 70 miljoner kronor kommer att satsa på ett gemensamt projekt i östra Mellansverige för en kraftsamling för mer biogas. Syftet är naturligtvis att minska utsläppen av växthusgaser och i stället öka biogasproduktionen.

Det är EU:s LIFE+ program som nyligen har beviljat drygt 14 miljoner kronor i EU-stöd till projektet som heter ”Biogas XPOSE”. Utöver detta bidrar privata och offentliga aktörer med ytterligare 6,7 miljoner Euro. Bland dessa återfinns bland annat Regionförbundet Sörmland som tidigare i år beslutat att medfinansiera projektet med 345 000 kronor förutsatt att de andra intressenterna ställde upp.

- Vi satsar på att bli ett internationellt framgångsexempel när det gäller att driva på biogasutvecklingen, säger Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland. Vi kommer bland annat arbeta för att mer matavfall blir biogas, tillägger han.

Projektet påbörjas i år och pågår till och med 2018. Andra viktiga aktörer är Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Västmanland samt regionförbunden i Uppsala, Örebro och Östergötland.

- Om vi ska klara av klimatutmaningen är det viktigt att vi satsar på lösningar som skapar kretslopp och bidrar till lokal och regional utveckling. Här är biogasen en fantastisk del av lösningen och behovet av satsningar på ökade biogasproduktion i Sverige är stor. Vi är därför mycket glada över det engagemang som finns för frågan på såväl EU-nivå som i vår region, avslutar Viking Jonsson.

För eventuella frågor, kontakta:
Viking Jonsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Beatrice Torgnyson Klemme VD, Biogas Öst
0733 - 97 06 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45