Meny

Ändra regelverket för tågplanering och satsa mer på infrastrukturen i Sörmland!

Regionförbundet Sörmland inser att det inte går att på kort sikt bygga bort alla flaskhalsar i transportsystemet och på det sättet tillgodose alla de behov som finns men totalt sett anser vi att det är för lite pengar avsatt till infrastruktursatsningar i hela östra Mellansverige inklusive Stockholm.

Det är kontentan i de två av yttrandena i Regionförbundet Sörmlands remissvar till Trafikverket på den nationella planen för transportsystemet 2014-2025.

– En betydligt mer långsiktig planering av tågtrafiken är nödvändig för att människor ska våga flytta till Sörmland och pendla till skola och arbete, säger Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland. Trafikverkets föråldrade beräkning av samhällsnytta och system med ettårig tåglägestilldelning skapar problem och är inte anpassat till de förändrade krav som ställs på dagens tågtrafik!

Som en del i storregionen Stockholm-Mälarregionen och Östergötland, är den regionala pendlingen på järnväg en oerhört viktig förutsättning för fortsatt hållbar utveckling. Regionförbundet syftar då s på den senaste tidens diskussion om att dra ned på pendeltågstrafiken mellan Stockholm och Gnesta för att gynna resandet mellan till exempel Stockholm och Göteborg.

- Den regionala tågtrafiken till och från alla kommuners huvudorter i länet måste fungera och det är därför vi tagit på oss ett mycket stort ekonomiskt ansvar för Citybanans tillkomst. Det vill vi nu se resultat av, fortsätter Viking Jonsson.

På kort sikt går det inte att bygga bort alla flaskhalsar i transportsystemet och på det sättet tillgodose alla behov som finns, men totalt sett anser regionförbundet att det är för lite pengar avsatt till infrastruktursatsningar i hela östra Mellansverige inklusive Stockholm.

Remissvaret berör även de föreslagna åtgärderna när det gäller dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad, Mälardalspaketet, malmtransporterna, järnvägssträckan mellan Eskilstuna och Västerås, Ostlänken och stambanorna samt riksväg 55 och 56.

Här kan du ladda ned remissvaret till Trafikverket

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, (S) ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45