Meny

Avstamp för ökad innovationskraft i Sörmland

Nu inleds arbetet för ökad innovationskraft i Sörmland. Startskottet äger rum i Eskilstuna nu på onsdag, den 30 januari. Då samlas omkring 100 nyckelaktörer från företag och offentlig sektor i regionen.

Tillsammans med representanter från regering och nationella myndigheter inleder de därmed arbetet med en innovationsstrategi för Sörmland. Bakom kraftsamlingen står en rad regionala aktörer med Regionförbundet Sörmland i spetsen tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

- Det här är inledningen på arbetet med att skapa en regional innovationsstrategi för Sörmland som fortsätter under 2013. En strategi behövs för att samordna och prioritera våra innovationssatsningar, säger Göran Norberg, förbundsdirektör på Regionförbundet Sörmland.

Konferensen är en del av IVAs projekt Innovationskraft Sverige.

- Syftet med vårt projekt är att bidra till regionala innovationsstrategier som leder till handling. Samtidigt vill vi ge en samlad bild av innovationskraften i Sverige. Därför är det roligt att Sörmland valt att samarbeta med oss i uppstarten av sitt arbete med en regional innovationsstrategi, kommenterar Johan Carlstedt, projektledare för IVA-projektet Innovationskraft Sverige.

I höstas presenterade regeringen en innovationsstrategi på den nationella nivån. Den ska underlätta för människor att utnyttja sin förmåga att vara innovativa, bidra till goda ramvillkor för ett bra innovationsklimat och ge goda förutsättningar för innovativa företag.

Till Eskilstuna kommer, den 30 januari, Håkan Ekengren, statssekreterare i Näringsdepartementet för att visa hur strategin kan bidra till tillväxt och utveckling i Sörmland.

- Under konferensen kommer vi att ta fram en rad konkreta förslag i olika workshopar. En del kommer säkert att kräva stöd från statliga insatser och därför är det bra att representanter från såväl regeringen som statliga myndigheter finns på plats, avslutar Göran Norberg.

De sörmländska medierna är välkomna att bevaka konferensen till och från under hela dagen.

För mer information, kontakta:
Astrid Trautsch Projektansvarig på Regionförbundet Sörmland
070 – 649 74 86

Jan Westberg Kommunikationsansvarig för Innovationskraft Sverige
070 – 458 44 91

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58