Meny

Cykla mer för folkhälsan och miljön!

Regionförbundet Sörmland har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram en regional cykelstrategi som ska fungera som ett stöd i regionens och kommunernas arbete med att bygga ut cykelvägnätet och utveckla regionala turistcykelleder.

Arbetet med strategin har lett fram till en vision om ett framtida sammanhängande regionalt cykelvägnät av hög standard i Sörmland.

De uppsatta regionala målen är: ökad cykling för folkhälsa och miljö, trygga och säkra cykelvägar och ett sammanhängande och tydligt cykelvägnät.

Strategin fokuserar på arbetspendling med cykel men behandlar också turismcykling. Cykelstrategin är en viktig del i länets ambitioner att utveckla ett hållbart transportsystem.

- Cykelstrategin ger oss ökade kunskaper om standarden och brister i cykelvägnätet och turistcykellederna idag. Strategin innehåller också utbyggnadsförslag utifrån befolkning, avstånd och perspektiven att utnyttja befintliga cykelvägar och turistcykelleder, knyta ihop tätorter och viktiga målpunkter, säger Carina Jönhill Nord, Regionförbundet Sörmland.

Regionförbundet Sörmland är ansvarig för länsplanen för regional transport-infrastruktur i Sörmland och arbetet med en ny regional plan för transportinfrastrukturen för åren 2014-2025 har precis påbörjats. Cykelstrategin utgör ett viktigt underlag för möjliga åtgärder på cykelvägar.

För mer information, kontakta:
Carina Jönhill Nord Ansvarig för infrastruktur och transporter, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58