Meny

Fler ensamkommande barn ska välkomnas till Sörmland

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade idag, torsdagen den 5 september, att satsa 300 000 kronor för att stärka kvaliteten i arbetet med att ta emot ensamkommande asylsökande barn till länet.

- En av våra strategier slår fast att vi ska skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna, med barn och ungdomar som en särskilt prioriterad grupp, säger Viking Jonsson (S), ordförande för regionförbundet i en kommentar till beslutet.

Det är Länsstyrelsen i Södermanland som tidigare har fått regeringens uppdrag att verka för att länet har en god beredskap och kapacitet när det gäller att ta emot och introducera nyanlända flyktingar till länet. Ett av de områden som länsstyrelsens integrationsråd har bestämt sig för att samarbeta kring är mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.

Länsstyrelsen planerar därför ett projekt vars syfte är att höja kompetensen hos gode män och hos den personal som möter ensamkommande barn och unga inom skola, boende och socialtjänst.

- Projektet ska bli en del i ett långsiktigt utvecklingsarbete med förhoppningen att kommunernas verksamhet ska stärkas och utvecklas, förklarar Viking Jonsson.

Satsningen ligger också helt i linje med Sörmlandsstrategins Mål 4 som säger att Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, (S) Ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45