Meny

Fler vet mer om innovation

Den 7 november hölls slutseminariet för projektet Fler innovationer helt enkelt – en del av Innovationsmotorn på Pelles Lusthus. Inbjuden föreläsare var bland annat professor Kaj Mickos, en av Sveriges ikoner inom innovationsområdet som var med och startade innovationsarbetet i Sörmland 2006.

 - Allt finns kvar att uppfinna, vi har bara sett början, var Kaj Mickos budskap. Om fem år kommer Crowdfunding och öppen innovation att vara framträdande, även i stora företag. Om tio år har vi självkörande bilar. Just nu handlar mycket av förändringarna om nya kommunikationssystem. Smartphonen påverkar allt och än så länge har vi bara skrapat på ytan.

Dock fokuserade seminariet framför allt på projektets aktiviteter och resultat.

- ICamp är en aktivitet som jag verkligen tycker att vi ska ta vara på, säger Annakarin Sandén, som varit nodansvarig för Nätverket Din idé i Eskilstuna. Ungdomar lär sig om innovation och entreprenörskap, de möter aktörerna som finns till stöd och det bästa resultatet är att de ser företagande som en möjlig karriärväg!

Projektets slutliga resultat har utvärderats av följeforskare från Ramböll som konstaterar att majoriteten av de uppsatta målen har nåtts. Idébärarna i Sörmland har haft nytta av projektet. Det har lett till ökad positiv och breddad syn på vad innovationer är och vilket stöd som finns att få för den som vill utveckla en idé.

För framtiden rekommenderas att ta tillvara och bygga vidare på den tillit och kunskap som byggts upp mellan noderna och involvera samtliga länets kommuner. Istället för att satsa brett bör man identifiera olika målgrupper som får specialiserade rådgivningsinsatser och en tydlig visualisering av hur innovationssystemet är uppbyggt är viktigt.

- Det här är något som vi verkligen har tagit fasta på i arbetet med att ta fram en regional innovationsstrategi, säger Astrid Trautsch, projektledare för innovationsarbetet. Det ska vara enkelt att förverkliga sina idéer, det är uttryckt även i Sörmlandsstrategin 2020 som är vårt regionala utvecklingsprogram. En behovsanalys kommer att visa vad som efterfrågas och då kan vi koppla på rätt aktörer.

I framtiden ser både Marie Gillstam, nodansvarig på Katec i Katrineholm, och Catarina Berglund, verksamhetsledare på IdéLab på Mälardalens högskola, att samarbetet mellan studenter, innovatörer och forskare kommer att spela en större roll.

För mer information, kontakta
Astrid Trautsch, strateg på Regionförbundet Sörmland 0155-778 95

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58