Meny

Fyra prioriterade mål främjar Sörmlands utveckling

Nu är den här, Sörmlandsstrategin 2020. Efter ett omfattande arbete med dialoger, remisser och politisk hantering är den nya regionala utvecklingsplanen klar. Sörmlandsstrategin 2020 är en gemensam vägvisare för hur vi ska förbättra förutsättningarna för Sörmland och sörmlänningarna.

Strategin fokuserar på fyra mål som är särskilt angelägna för utvecklingen av Sörmland. Målen beskriver hur Sörmland inom de prioriterade områdena ska vara 2020. De fyra prioriterade målen som skapar ett attraktivare Sörmland är:

  1. I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.
  2. Sörmland har starka samband med omvärlden.
  3. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv.
  4. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer.

- För att göra allt det som behöver göras så krävs att länets alla parter hjälps åt och drar sitt strå till stacken. Genomförandet av Sörmlandsstrategin 2020 är ett stort samverkansprojekt där landstinget och kommunerna har de viktigaste rollerna, berättar Göran Norberg, förbundsdirektör på Regionförbundet Sörmland.

- Det pågår insatser över hela länet inom alla målområden och en av regionförbundets uppgifter blir att lyfta fram goda exempel på vad som händer i regionen. Vi kommer att skapa mötesplatser för dialog och initiativ. Vi ska också följa upp och se om våra gemensamma insatser leder mot det önskade resultatet. Vår del av arbetet med att förverkliga strategin kan du följa via vår hemsida www.region.sormland.se via regionförbundets Facebook sida och Twitter #Sörmland2020, avslutar Göran Norberg.

För mer information, kontakta
Göran Norberg Förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
070-644 56 25

Lina Widlund Projektledare för Sörmlandsstrategin 2020, Regionförbundet Sörmland
070-725 77 20

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-04-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58