Meny

Mer kulturella och kreativa näringar i Sörmland

Regionförbundet Sörmland satsar 250 000 kronor i år för att fortsätta utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och länsstyrelsen i Södermanlands län. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde idag, onsdagen den 20 mars.

- Syftet är att få denna del av näringslivet att växa och bli en viktig del av arbetsmarknaden samtidigt som den bidrar till länets attraktionskraft, säger Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Närmare 8 000 personer i Sörmland är idag sysselsatta inom den kreativa sektorn, det vill säga konst, musik, institutionell kultur, reklam, media, design, rekreation och turism.

- Efterfrågan på kreativa tjänster och produkter ökar stadigt i samhället och de kulturella och kreativa näringarna bedöms vara en av de viktigaste framtidsbranscherna i Sverige, förklarar Viking Jonsson.

De insatser som tidigare gjorts på detta område i länet har i huvudsak varit inriktade på att få KKN-aktörerna att i större utsträckning kunna försörja sig på eller utvidga sin verksamhet. Tidigare projekt har uppvisat positiva effekter men många förbättringsområden har även uppmärksammats.

- Det är därför som vi har beslutat oss för att förlänga det tidigare projektet för att se över och ta till vara de möjligheter till utveckling som lyfts fram i det som gjorts fram till idag, säger Viking Jonsson och fortsätter:

- Regionförbundet anser att de kreativa näringarna är viktiga i den regionala utvecklingen och jag är säker på att åtgärder på det här området kan bidra till både fler jobb och större attraktionskraft i länet.

För eventuella frågor, kontakta
Viking Jonsson Ordförande för Regionförbundet Sörmland
Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45