Meny

Naturturism i Sörmland får nya EU-pengar

Sörmland ska bli en av de första av 20 nya internationella destinationer i Sverige. Därför har Regionförbundet Sörmland de senaste åren satsat mer än tidigare på att utveckla och samordna besöksnäringen i Sörmland. Nu blir det ännu mer vind i seglen när EU:s regionala utvecklingsfond beviljat omkring två miljoner kronor till projektet Business Boost.

- Den naturbaserade turismen behöver utvecklas ordentligt i Sörmland! Vi har för få företag av hög kvalitet som erbjuder upplevelser i vårt fantastiska landskap, säger Magnus Nilsson, strateg på Regionförbundet Sörmland, som nåtts av det glada beskedet.

- De boendeanläggningar som finns behöver kunna erbjuda fler upplevelser så att besökarna stannar längre. Utländska besökare ställer i allmänhet högre krav än svenska på upplägg och service, fortsätter Magnus Nilsson.

Tanken är att större besöksmål, så kallade dragare, samarbetar med mindre företag för att förbättra den turistiska helheten. Ökat utbud och höjd kvalité blir samtidigt en styrka på den svenska marknaden.

En annan fördel med projektet är att de mindre företagen kommer in i produktkedjan och får ett tydligare affärskoncept. En del av projektet går ut på att förbättra möjligheterna till företagsfinansiering, det vill säga göra det enklare att hitta långivare och investerare. Business Boost blir ett viktigt komplement i det pågående destinationsutvecklingsarbetet i Sörmland.

– Vi räknar med att de turismsatsningar vi gör på sikt kommer att leda till fler arbetstillfällen i länet, säger Viking Jonsson (S), regionstyrelsens ordförande, som har just turism som en av sina hjärtefrågor.

Projektet Business Boost kommer att ledas av Sörmlands Turismutveckling AB under åren 2013-2014 på uppdrag av Regionförbundet Sörmland.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson (S) Ordförande regionstyrelsen
070-528 22 45

Magnus Nilsson Strateg Regionförbundet Sörmland
070-649 74 87

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45