Meny

Nytt skolämne ska leda till bättre yrkesval för länets ungdomar

Redan i vår kan ett antal elever på länets högstadie- och gymnasieskolor räkna med att få ett helt nytt ämne på skolschemat, nämligen arbetsmarknadskunskap.

Syftet är att stötta ungdomar så att de gör mer medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval. Metoden har tidigare prövats i Västmanland och där rönt stora framgångar.

Under våren har även en förstudie genomförts på två högstadieskolor och två gymnasieskolor i Eskilstuna och Nyköping för att se hur förutsättningarna ser ut i Sörmland. Drygt 180 elever deltog i lektionerna som blev uppskattade och ansågs vara såväl lärande som nyttiga och viktiga.

- Dessutom ville mer än 80 procent av eleverna gärna ha en liknande lektion igen, berättar Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland som nu beslutat att satsa 2,3 miljoner kronor nästa år för att erbjuda samtliga högstadie- och gymnasieelever i länet det nya ämnet.

Projektet är treårigt och målsättningen är att 7 000 elever ska utbildas varje år. Satsningen görs av regionförbundet tillsammans med kommunerna och i samråd med näringslivet, facken, skolan och intresseorganisationerna.

Vid sidan om lektionerna ska samtliga skolor samtidigt erbjudas föräldramöten och utbildningar för skolpersonal kring det nya ämnet arbetsmarknadskunskap.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson (S) Ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Catharina Frändberg Ansvarig för kompetensfrågor på Regionförbundet Sörmland
070 – 234 59 36

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45