Meny

Politisk beredning fortsätter arbetet med infraplanen

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslutade vid dagens sammanträde att ge fortsatt uppdrag till den politiska beredning som under det gångna året arbetat med att ta fram ett förslag till regional plan för transportinfrastruktur för åren 2014-2025.

I och med att förslaget nu antagits hade också den politiska beredning, som tillsattes i början av året, fullgjort sitt uppdrag. Vid dagens sammanträde beslutades även om genomförandet av åtgärder för 2014 i den nuvarande planen.

Med anledning av detta ansåg styrelsen att det var lämpligt att den politiska beredningen får fortsatt uppdrag till och med mandatperiodens slut för att förbereda genomförandebeslutet för år 2015.

Det innebär att följande beredning får fortsatt förtroende:

Jimmy Jansson (S) tillika ordförande för beredningen
Åsa Kullgren (S)
Urban Granström (S)
Jan-Olof Blomster (FP)
Magnus Johansson (MP)
Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Daniel Portnoff (M)
Lars Härnström (M)
Jens Persson (C)

För mer information, kontakta
Jimmy Jansson (S) Ordförande i den politiska beredningen
070 – 086 65 02

Carina Jönhill Nord Ansvarig för infrastrukturfrågor på Regionförbundet Sörmland
070 – 347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun

Ledamot i regionstyrelsen, ledamot i arbetsutskottet

Ordförande i regionstyrelsens beredning för infrastruktur- och bostadsfrågor

Skicka e-post
Telefon: 070-086 65 02