Meny

Regionala satsningar på grund av konjunkturnedgången

Regionförbundet Sörmland beslutade idag att satsa 2,3 miljoner kronor på totalt fyra olika projekt med anledning av det extra anslag som Sörmland fått av regeringen tidigare i år.

Det var i somras som regeringen beslutade om en riktad tillväxtsatsning till de regioner som drabbats hårdast av konjunkturnedgången. Sörmland var då ett av åtta län som fick tillgång till dessa pengar. För Sörmlands del rör det sig om fem miljoner i år och lika mycket nästa år.

- Det är sagt att pengarna ska användas för att bland annat stärka nätverk mellan företag, främja företagsetableringar och innovationsinsatser men det är vi själva som avgör hur pengarna ska användas, förklarar Viking Jonsson, (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Vid dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen därför att göra följande satsningar i år:

  • Medfinansiering av IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, 500 000 kronor
  • Utvidgning av det regionala turismuppdraget genom en etablering av en nätbutik där man kan beställa resor, 1 miljon kronor
  • Fortsatt byggande av struktur för samverkan med MITC (Mälardalen International Technological Centre) inom industriområdet, 500 000 kronor
  • Förstudie om utökat uppdrag för vård- och omsorgscollege, 300 000 kronor

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Göran Norberg, förbundsdirektör på Regionförbundet Sörmland
070 – 644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45