Meny

Regionförbundet blir ny huvudman för Näckrosleden

Regionförbundet Sörmland blir ny huvudman för cykelleden Näckrosleden som går igenom samtliga av länets kommuner. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde på Båsenberga i Vingåker, fredagen den 25 oktober.

Det nya huvudmannaskapet innebär att regionförbundet åtar sig att sköta den fysiska delen av leden vilket innebär underhåll av skyltar.

Utöver detta är det meningen att Sörmlands turismutveckling AB ska sköta leden och koppla den till destinationsutvecklingsprojektet som just nu pågår i länet. Beslutet innebär också att regionförbundet kan använda de ekonomiska medel som finns avsatta i planen för regional transportinfrastruktur för att underhålla leden.

- Självklart vill vi också uppmuntra de som vill arbeta med leden på ett eller annat sätt genom till exempel produkter, försäljning och marknadsföring, säger regionförbundets ordförande Viking Jonsson i en kommentar.

Näckrosleden färdigställdes 1997 på initiativ av Cykelfrämjandet och Landstinget Sörmland. Dessvärre utsågs inte någon huvudman i samband med detta vilket begränsat möjligheterna till fortsatt utveckling av leden.

Leden är även prioriterad i den regionala cykelstrategin som regionstyrelsen antog under förra året. För långsiktighet i frågan om huvudmannaskap och för ledens utveckling föreslås även en lösning som kopplar leden till destinationsutveckling och genomförandet av den regionala cykelstrategin.

- Jag är övertygad om att rätt insatser på leden kan leda till ökad cykelturism i Sörmland, säger Viking Jonsson avslutningsvis.

För eventuella frågor, kontakta:
Viking Jonsson (S) Ordförande för Regionförbundet Sörmland
Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45