Meny

Regionförbundet satsar på landsbygdsutveckling

Regionförbundet Sörmland satsar totalt 600 000 kronor de närmaste två åren för att stärka insatserna för landsbygdsutveckling. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde idag, onsdagen den 20 mars. Satsningen är ett samarbetsprojekt tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands län.

Syftet är alltså att åstadkomma bättre samordnade regionala utvecklingsinsatser och därmed ett bättre resultat. En stor del av Sörmland utgörs dessutom av det som definieras som landsbygd.

- Det är områden som har både stor attraktionskraft och stor utvecklingspotential för olika typer av näringsverksamhet som är viktigt för den hållbara utvecklingen av länet, säger Viking Jonsson och fortsätter:

- Ett sådant område skulle till exempel kunna vara mat och att ta fram av en särskild matstrategi för Sörmland. I Sörmlandsstrategin lyfts sådana aspekter fram för att främja näringslivsutvecklingen och kvaliteten i livsmiljön.

Andra exempel på tänkbara samverkansprojekt är en ny genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020. En matstrategi, kopplad till offentlig upphandling av mat, det vill säga insatser för att underlätta offentliga upphandlingar av närproducerad mat, har också diskuterats.

Ytterligare ett exempel är att se matturismen som en framtidsnäring med mat som attraktionskraft och tillgång för att marknadsföra länet. Att utveckla nya metoder för service på landsbygden och en fortsatt bredbandsutveckling finns också med på agendan.

För eventuella frågor, kontakta
Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland
Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45