Meny

Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola samverkar om forskning, utveckling och tillväxt

Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) har i dagarna tecknat en överenskommelse om samverkan som ska främja den regionala utvecklingen i länet och stärka högskolans roll i regionen.

Regionförbundet verkar för tillväxt och utveckling i Sörmland och MDH är en samproducerande högskola som har ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen.

- Gemensamt för både regionförbundet och högskolan är ambitionen att höja kompetensnivån i regionen, främja kompetensförsörjningen till länets arbetsgivare samt att forskning och innovation ska skapa nytta och värde, säger Viking Jonsson (S), ordförande för regionförbundet.

- För högskolan, som är en regional och nationell kompetensförsörjare, är det angeläget att utbildning och forskning sker i samverkan med aktörer från näringsliv och det omgivande samhället. Genom denna överenskommelse skapar högskolan och regionförbundet grunden för en långsiktig samverkan, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

De tre utvecklingsområdena är tvärvetenskaplig teknik i form av hälsoteknik, entreprenörskap i skolan och högskolans roll i regionen för nytta, värde och tillväxt. Satsningen omfattar 1,2 miljoner kronor.

Inom området hälsoteknik arrangeras denna månad en gemensam workshop där näringslivsföreträdare bjuds in för att diskutera hur högskolans forskare kan samarbeta med hälsoteknikföretag i Sörmland kring tester och utveckling av produkter och tjänster.

- Vi ska även ta fram underlag för ett lärprojekt om högskolans roll i regionen samt analysera möjligheterna att mäta resultatet av lärosätenas insatser i regionen, säger Viking Jonsson.

För eventuella frågor, kontakta
Catharina Frändberg Ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad på Regionförbundet Sörmland
070-234 59 36

Cecilia Vestman Processledare, enheten för externa relationer vid Mälardalens högskola
016-15 51 08

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36