Meny

Regionförbundet vill ha mer pengar till Ostlänken och 55:an

- Regionförbundet Sörmland vill understryka att utbyggnaden av Ostlänken och riksväg 55 är satsningar av stor nationell betydelse som också innebär stora följdinvesteringar i Sörmlands infrastruktur. Därför konstaterar regionstyrelsen att den tilldelade ekonomiska ramen är för liten och behöver ökas.

Det skriver regionförbundet i ett brev som skickas till Näringsdepartementet idag. Bakgrunden är att regionstyrelsen idag fattat beslut om att anta förslaget till ny regional plan för transportinfrastrukturen fram till år 2025, på uppdrag av regeringen.

Det första förslaget har varit ute på remiss under sommaren och delar av hösten och 27 svar har kommit in med anledning av det.

Förslaget som antogs av regionstyrelsen idag utgår såväl från länets behov som från nationella, storregionala och regionala mål.

- Processen har präglats av en stor regionalpolitisk vilja, framförallt genom den politiska beredningen som visat stort engagemang å länets vägnar, säger ordförande Viking Jonsson (S) i en kommentar.

Den största satsningen är att bygga ut riksväg 55 mellan Katrineholm och Strängnäs via Flen genom en mötesfri landsväg i tre etapper. Satsningarna på såväl kollektivtrafik som cykelvägar är mer omfattande än tidigare och markerar tydligt att planen kan innehålla flera olika slags åtgärder.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Carina Jönhill Nord Ansvarig för infrastrukturfrågor på Regionförbundet Sörmland
070 – 347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45