Meny

Regionförbundets politiker prioriterar kompetens

En fjärdedel av Sörmlands niondeklassare klarade inte målen i alla ämnen i den senaste mätningen. Ungefär en femtedel av Sörmlands gymnasieelever slutför inte sin utbildning inom fyra år. Övergången från gymnasium till högre studier fortsätter att vara lägre i Sörmland än i omgivande län. Trots att arbetslösheten är hög i länet anger många arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Det här är några av de tyngsta skälen till att Regionförbundet Sörmland nu har beslutat att tillsätta en kompetensberedning som består av totalt sju ledande politiker i länet som ska titta närmare på frågan för att se vad vi kan göra för att förbättra situationen i länet, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande i regionstyrelsen.

Vid dagens styrelsemöte i Katrineholm beslutades därför att fastställa förslaget till direktiv som tagits fram för kompetensberedningen samt utse de politiker som ska ingå i beredningen. De valda politikerna blev Dag Bergentoft (M), Oxelösund, Jari Puustinen (M), Eskilstuna, Bengt-Eric Sandstöm (FP), Trosa, Jonas Hultberg (MP), Nyköping, Catharina Fredriksson (S), Oxelösund och Johan Rocklind (S), Gnesta. Ytterligare en ledamot kommer att meddelas senare.

Arbetet med kompetensförsörjning blir allt viktigare. Regeringen har nyligen beslutat om att satsa pengar på kompetensförsörjningen i regionerna för att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för detta arbete. Eftersom regionförbundet har ansvaret för länets kompetensplattform känns det naturligt att vi nu gör den här satsningen, säger Viking Jonsson avslutningsvis.

För mer information, kontakta:
Viking Jonsson (S) Ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Anne-Marie Wigertz (M) Vice ordförande för Regionförbundet Sörmland
073 – 662 20 03

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45