Meny

Sörmländska politiker lär mer om EU:s tillväxtstrategi

Måndagen den 20 maj reser 38 sörmländska politiker och kommunchefer till Bryssel för att delta i den årliga ledningskonferensen vars främsta syfte är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin och inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen.

Under EU:s innevarande budgetperiod har Östra Mellansverige, som består av Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland, tillsammans fått 700 miljoner kronor från EU:s strukturfonder för olika utvecklingsprojekt.

- Nu är frågan hur vi i Sörmland, inför nästa period, blir bättre på att dra nytta av den europeiska sammanhållningspolitiken och hur vi förbereder oss på att ta vara på de möjligheter som strukturfonderna ger, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland som arrangerar konferensen.

Skälet till att den är förlagd till Bryssel är för att öka kunskapen och förståelsen för EU:s tillväxtstrategi ”EU2020” med särskilt fokus på budgeten och den nya sammanhållningspolitiken.

- Ett ytterligare syfte med konferensen är att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar, det vill säga landstinget och de nio kommunerna i länet, fortsätter Viking Jonsson.

Samtliga kommuner och landstinget är representerade på konferensen som avslutas den 22 maj. Kostnaden för respektive deltagare uppgår till 12 000 kronor och omfattar resa, logi och mat.

För eventuella frågor, kontakta:
Viking Jonsson (S) Ordförande för Regionförbundet Sörmland Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45