Meny

Sörmlands turismutveckling vann upphandling om ansvaret för besöksnäringen i länet

Regionförbundet Sörmlands upphandling av det operativa ansvaret för det regionala turismuppdraget är nu slutfört. Som en följd av det har regionförbundet idag beslutat att teckna avtal med Sörmlands turismutveckling AB eftersom deras anbud uppfyller samtliga ställda krav.

Det innebär att Sörmlands turismutveckling nu får ansvaret för att arbeta med destinations- och affärsutveckling av och med besöksnäringen i Sörmland under de närmaste två åren med möjlighet till förlängning i ytterligare två år plus två år. Det gäller framförallt samordning av aktiviteter riktade till företagen för att utveckla produkter och attraktioner som är branschmässigt, tematiskt eller geografiskt inriktade.

- Vi har siktat på att få en långsiktighet i arbetet med utvecklingen av besöksnäringen vilket sker utifrån länets strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

- Det regionala turismuppdraget ska vara en katalysator i vidareutvecklingen av den hållbara besöksnäringen och fungera som en länk mellan lokal, regional och nationell nivå, fortsätter han.

Visit Sweden sköter den internationella marknadsföringen av Sverige, i vilken Sörmland är en del.

- Tillsammans med företagen inom besöksnäringen ska det regionala turismuppdraget arbeta för ett ökat och förbättrat entreprenörskap, företagande samt en ökad kompetens bland aktörerna i branschen. Arbetet ska utgå från verkliga behov och leda till ytterligare affärsnytta och exportmognad hos företagen, fortsätter Viking Jonsson.

Omvärldsinformation och trendspaning ingår också i uppdraget som omfattar fyra miljoner kronor per år med en option om ytterligare två miljoner per år när det gäller marknadsföring, utveckling och implementering av IT-tjänster sam affärs- och kompetensutveckling på andra internationella marknader än Tyskland och Storbritannien.

Alla intresserade leverantörer har haft möjlighet att lämna anbud under tiden mellan den 13 december förra året och den 15 februari i år.

För eventuella frågor, kontakta
Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland
Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45