Meny

Stöd för att få utskeppning av malm via Oxelösunds hamn

Landshövding Liselott Hagberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Viking Jonsson har idag skickat en skrivelse till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I skrivelsen uttrycker de sitt stöd för Oxelösunds hamn som utskeppningshamn för malm från gruvorna i Bergslagen.

De menar att utskeppning via Oxelösunds hamn är en bra lösning som stegvis kan utvecklas efter företagens behov och den kräver ingen samhällsfinansiering utöver upprustningen av järnvägen mellan Grängesberg/Ludvika och Oxelösund.

För att utskeppningen ska komma till stånd krävs viss upprustning av järnvägarna och därför har Trafikverket på regeringens uppdrag utrett frågan. I samband med att utredningen presenterades har också ett annat alternativ med utskeppningshamn i västra Sverige aktualiserats.

– Vi ser att Oxelösunds hamn står redo och har god kapacitet. Vi vill genom vår skrivelse göra ministern uppmärksam på frågan och understryka att Oxelösunds Hamn AB har vårt fulla stöd, säger landshövding Liselott Hagberg.

Oxelösunds Hamn kan erbjuda en stegvis utbyggnad av hamnen för att möta de planer som de berörda företagen gruvföretagen i Bergslagen har. Iron Ore AB och Grängesberg Iron AB har tecknat avsiktsförklaringar med Oxelösunds Hamn AB om utskeppning. Ett av företagen planerar dessutom för etablering av ett pelletsverk i Oxelösund och kan därmed både försörja metallurgin på orten och exportera en förädlad malmprodukt.

– Hamnen i Oxelösund har redan nu möjlighet att starta malmexport i de fartygsstorlekar som efterfrågas, den är dessutom byggd för just export av järnmalm, tillägger Viking Jonsson.

Banan mellan Oxelösund och Ludvika/Grängesberg trafikeras idag av SSAB:s stålpendlar till fabriken i Borlänge. Banan söder om Grängesberg är i stort behov av renovering även för att kunna försörja andra befintliga industrier. Det finns en metallurgianläggning i Oxelösund som kan ta hand om en del av malmproduktionen.

Läs brevet som skickats till Infrastrukturministern här

För eventuella frågor, kontakta:
Viking Jonsson (S) Ordförande för Regionförbundet Sörmland Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45