Meny

Succé för AER:s avslutade sommarskola i Sörmland

- Vi är mycket stolta och glada över att få ha varit värdar för årets internationella sommarskola i Sörmland. Med drygt 120 deltagare från 18 länder var det ett omfattande evenemang, säger Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland, efter att alla ungdomar och politiker som gästat Sörmland har åkt hem.

- Temat ”Grön tillväxt - regioner för ett resurseffektivt Europa” har en stark koppling till Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt, särskilt i fråga om att resurseffektivisera Europa, konstaterar Hande Öszan Bozatli, ordförande för Assembly of European Regions (AER), efter att sommarskolan nu är avslutad.

Vad är gröna jobb och hur kan de bli fler? En stor del av grupparbetena och föreläsningarna som hölls under veckan handlade om gröna jobb, det vill säga arbeten som utförs för miljöns skull och som skapas i övergångsprocesser mot en grönare, miljövänligare ekonomi. Denna sektor kan vara dessutom vara en drivande kraft i kampen mot arbetslöshet, enligt EU-kommissionen:

  • Utvecklingen av förnybara energikällor uppskattas generera tre miljoner nya arbetstillfällen till år 2020
  • Ett fullständigt genomförande av EU:s avfallslagstiftning innebär över 400 000 nya arbetstillfällen till år 2020
  • Återvinning av 70 procent av allt grundmaterial inom EU kan generera 560 000 nya arbetstillfällen till år 2025

Trots den potential som finns inom denna sektor så innebär EU:s finansiella kris att Europa delvis förlorar sitt ledarskap inom detta område vilket också framkom under de diskussioner som fördes under veckan. Den grogrund som regionala projekt och erfarenheter utgör bör därför tas till vara och följas upp av medlemsstaterna och EU, var en av slutsatserna.

Exempel från sommarskolans workshoppar

Under sommarskolan har deltagarna tagit del av olika framgångsrika exempel på regionala åtgärder för grönare jobb. Som exempel kan nämnas Olomouc i Tjeckien som förklarade konceptet med regionalt varumärkesbyggande som stärker landsbygden och dess kulturarv och Wien berättade om utmärkelsen som den smartaste staden i Europa som de fått för fjärde året i rad.

Framgångsexempel från Sörmland

Deltagarna gjorde även ett inspirerande besök på Öknaskolans naturbruksgymnasium som har specialiserat sig på att på bästa sätt ta tillvara på naturens resurser för en hållbar utveckling. Med drygt 240 elever ligger skolan i framkant för gröna näringar. Eskilstuna kommun använder också en ny återvinningsmetod med optisk färgsortering som filtrerar matavfallet som blir till biogas och även här gjordes ett studiebesök under veckan.

Nästa år arrangeras AERs sommarskola i Vojvodina i Serbien.

 

För mer information, kontakta 

Elisabeth Langgren Lundov Projektledare för AERs sommarskola 2013 Regionförbundet Sörmland 0155 - 778 98

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-04-18

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64