Meny

2014

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2015-04-14 Sörmlands ledande politiker och tjänstemän till Finland för att studera skolfrågor

- Utbildning och kompetensförsörjning är heta områden på den politiska agendan i Sörmland där matchning på arbetsmarknaden och gymnasieavhoppen hör till de viktigaste frågorna.

Läs mer

2014-12-04 Regionförbundet stödjer nyföretagande för invandrare

600 000 kronor – det var vad Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade om idag, att göra en extra satsning på IFS Almis verksamhet för att hjälpa invandrare till nyföretagande.

Läs mer

2014-12-04 Regionförbundet gör extra satsningar nästa år

Knappt en miljon kronor avsätter regionförbundet under nästa år för att finansiera en ny gemensam investeringsfond, Almi Invest, i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in externt riskkapital och ägande i verksamheten.

Läs mer

2014-10-30 Nej till tyngre och längre fordon i Sörmland

Regionförbundet Sörmland vill inte tillåta tyngre och längre lastfordon på det allmänna vägnätet i länet. Förbundet har vid sitt styrelsemöte idag avvisat Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag om en höjd axellast till 74 ton och en ökad fordonslängd till max 33 meter.

Läs mer

2014-10-29 Offentliga arbetsgivare måste bli mer attraktiva

De offentliga arbetsgivarna inom vård och omsorg måste locka fler arbetssökande. Regionförbundet Sörmland har därför dragit igång ett projekt för att göra vård- och omsorgsyrken mer attraktiva. Nu finns projektledaren Ann-Britt Nordahl på plats på regionförbundets kontor i Nyköping.

Läs mer

2014-10-28 Höghastighetstågen ger dynamiska effekter i Sörmland

Ostlänken är den största satsningen på Sörmlands infrastruktur i modern tid. Höghastighetstågen ger inte bara snabbare restid och ökad framkomlighet, utan också fler arbetstillfällen och fler invånare. I en nyligen presenterad rapport – Dynamiska effekter av höghastighetsbanor i Sörmland – redovisas de mångsidiga effekter som banorna förväntas ha på samhällsutvecklingen i regionen.

Läs mer

2014-09-25 Ställ sociala sysselsättningskrav i Ostlänkenbygget

Kan vi öka den lokala sysselsättningen, främst för dem som står långt från arbetsmarknaden, när Ostlänken byggs? Den frågan riktar representanter för Regionförbundet Östsam, Östsvenska Handelskammaren och Regionförbundet Sörmland i ett brev som i dagarna skickats till Trafikverket.

Läs mer

2014-08-28 Regionförbundet kritiskt till Trafikverkets vägplan för väg 57

- Regionförbundet Sörmland anser inte att Trafikverkets vägplan för ombyggnaden av väg 57, mellan Gnesta och E4:an, tillgodoser de ambitioner och krav som Sörmland har för den aktuella sträckan.

Läs mer

2014-08-28 Regionförbundet i yttrande om Ostlänken: - Ett av de mest omfattande och strategiskt viktiga satsningarna på infrastruktur i Sörmland i modern tid

Det innebär också att Regionförbundet Sörmland tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt det alternativ Trafikverket rangordnat som nummer ett, en så kallad röd korridor. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde i Gnesta idag.

Läs mer

2014-06-17 Visitsormland.com - en gemensam satsning gör Sörmland tillgängligt för besökaren!

Idag lanserades visitsormland.com – en webbportal och besöksservice som ska stärka Sörmlands position som Sveriges främsta slottsdestination. Här presenteras inspirerande beskrivningar av attraktiva upplevelser och besökaren kan välja antingen en färdig meny eller à la carte. Vid lanseringen är ett 70-tal företag och aktörer, som tillhandahåller information och bokningsmöjligheter på visitsormland.com, med.

Läs mer

2014-06-12 Sörmlands exportmogna besöksalternativ på webben

Pressinbjudan: På tisdag, den 17 juni, klockan 13.00 på Regionförbundet Sörmlands kontor på Storhusqvarn i Nyköping inviger ordföranden Viking Jonsson den nya webbportalen visitsormland.com.

Läs mer

2014-06-11 Sörmlands innovationsstrategi klubbad

Innovationskraft Sörmland 2020. Så heter den regionala innovationsstrategin för Sörmland som antogs av regionstyrelsen vid det senaste sammanträdet.

Läs mer

2014-06-05 Regionförbundet fastställde regionala infraplanen

Regionförbundet Sörmland fastställde idag, torsdagen den 5 juni, länsplanen för den regionala transportinfrastrukturen i Sörmland för åren 2014 - 2025 vid sitt sammanträde i Trosa.

Läs mer

2014-04-04 Regionförbundet Sörmland stödjer återuppbyggnad av Grafikens Hus i Mariefred

Regionförbundet Sörmlands styrelse har vid sitt senaste sammanträde beslutat att ge ett ekonomiskt stöd på 200 000 kronor till styrelsen för Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB med anledning av den tidigare branden.

Läs mer

2014-04-04 Regionförbundet Sörmland stöttar stolt mat i Sörmland

Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt senaste sammanträde att stödja den nya matstrategin ”Stolt mat i Sörmland” med 150 000 kronor.

Läs mer

2014-04-03 Pressinbjudan: Nu tar vi steg två i förverkligandet av Sörmlands matstrategi

Tisdagen den 8 april klockan 13.00 är representanter för media i Sörmland välkomna till Hotell Rogge i Strängnäs för att få del av hur länets matstrategi, ”Stolt mat i Sörmland” ska fortsätta att utvecklas.

Läs mer

2014-03-21 Regionförbundet stödjer återuppbyggnad av Grafikens Hus i Mariefred

- Förlusten av Grafikens Hus är ett dråpslag mot konsten i Sverige, mot kulturen i Sörmland och mot besöksnäringen i Strängnäs och Mariefred.

Läs mer

2014-03-05 Färsk SYV-Barometer presenteras imorgon

Imorgon, torsdagen den 6 mars, presenteras en alldeles färsk SYV-Barometer på en stor konferens på Stadshotellet i Eskilstuna som har rubriken ”Omvärld – Skola”.

Läs mer

2014-01-30 Regional innovationsstrategi för Sörmland - nu ute på remiss

Innovationskraft Sörmland 2020 – det är namnet på det förslag till regional innovationsstrategi för Sörmland som Regionförbundet Sörmland tagit fram och nu skickat ut på remiss till bland annat länets kommuner och landstinget.

Läs mer

2014-01-24 Hur får vi fler ungdomar i arbete med hjälp av EU-medel?

Det var en av de frågor som diskuterades på den kick-off som ägde rum i Malmköping den 23 januari 2014 med anledning av en förstudie som nu påbörjats i länet.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58