Meny

Färsk SYV-Barometer presenteras imorgon

Imorgon, torsdagen den 6 mars, presenteras en alldeles färsk SYV-Barometer på en stor konferens på Stadshotellet i Eskilstuna som har rubriken ”Omvärld – Skola”.

SYV-Barometern har genomförts i samarbete mellan Skolsamverkan, Ungdomsbarometern och Skolverket tillsammans med 19 av landets regioner, varav Sörmland är en, och fyra större kommuner.

Syftet med undersökningen är att utveckla och förbättra studie- och yrkesvägledningen såväl nationellt som regionalt och lokalt och den här undersökningen är en uppföljning av den tidigare barometern från 2011.

Av den nya rapporten framgår bland annat att de sörmländska studie- och yrkesvägledarna har betydligt fler elever att ta hand om än sina kollegor i resten av landet. Medan riksgenomsnittet ligger på 432 elever så är motsvarande siffra i Sörmland 560 elever!

Morgondagens konferens handlar om studie- och yrkesvägledning som strategiskt verktyg för färre avhopp från gymnasieskolan och bättre matchning på arbetsmarknaden. Och arrangörer är Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning, som består av sju regionpolitiker, och Arbetsförmedlingen.

Några av de punkter som kommer att diskuteras är hur studie- och yrkesvägledningen verkligen fungerar idag och hur den borde fungera. Vad kan kommuner och näringsliv tillsammans göra för att höja kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen? Och varför är studie- och yrkesvägledning viktigt för våra företag?

Morgondagens tema inryms också under ett av de viktigaste målen i Sörmlandsstrategin 2020 som är länets regionala utvecklingsprogram där vi slår fast att det i Sörmland ska finnas goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta samt att arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

Som ett led i detta arbete har Regionförbundet Sörmland utsett en politisk beredning som bland fått i uppdrag att, på regional nivå, bygga kunskap, underlätta erfarenhetsutbyte och initiera olika insatser som syftar till att få fler unga att fullgöra sin grund- och gymnasieutbildning samt en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Torsdagens konferens vänder sig till skolchefer, rektorer, kommunchefer, politiker och ledande tjänstemän inom utbildning, arbetsmarknad och näringsliv samt ledande tjänstemän inom Arbetsförmedlingen, arbetsgivarorganisationer och arbetsmarknadens parter.

Konferensen äger rum mellan 09.30 och 15.30 och media är välkomna att bevaka den om det finns intresse.

Välkomna!

För mer information, kontakta
Monica Swärd, Ansvarig för information- och kommunikation

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58