Meny

Höghastighetstågen ger dynamiska effekter i Sörmland

Ostlänken är den största satsningen på Sörmlands infrastruktur i modern tid. Höghastighetstågen ger inte bara snabbare restid och ökad framkomlighet, utan också fler arbetstillfällen och fler invånare. I en nyligen presenterad rapport – Dynamiska effekter av höghastighetsbanor i Sörmland – redovisas de mångsidiga effekter som banorna förväntas ha på samhällsutvecklingen i regionen.

 - Rapporten visar hur infrastrukturprojektet påverkar länet ur fler perspektiv än de strikt ekonomiska, säger Göran Norberg, förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland. Det handlar också om befolkningsutveckling, köpkraft, handel och service.

- Den kommande utvecklingen beskrivs på ett överskådligt sätt och ger oss möjlighet att nu planera och mobilisera för till exempel utbildning, bostadsbyggande och lokal kollektivtrafik.

En fråga som rapporten diskuterar är vilka stationer som slutligen ska finnas i Sörmland för höghastighetståg. I beräkningarna återfinns stationer i såväl Vagnhärad som i Nyköping och Skavsta. Rapporten konstaterar att stationslägesfrågorna är viktiga och påverkar förutsättningarna för samhällsplanering i hela regionen.

Om mellersta delen av Götalandsbanan – sträckan mellan Linköping och Borås – inte färdigställs i samma takt som övrig bana, påverkar det givetvis Sörmland. Men det blir en förhållandevis begränsad påverkan. Rapporten pekar på att ”Ostlänken, när den färdigställts, kopplar Sörmland starkare till Stockholmsregionen såväl som till Östergötland. Detta är också Sörmlands närmaste marknader och det rör sig om stora marknader”. I beräkningarna framhålls också att 2 500 nya permanenta arbetstillfällen förväntas tillkomma genom banorna.

Här kan du läsa rapporten "Dynamiska effekter av höghastighetsbanor i Sörmland"

För mer information, kontakta
Göran Norberg Förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland 0155-778 91

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-04-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58