Meny

Hur får vi fler ungdomar i arbete med hjälp av EU-medel?

Det var en av de frågor som diskuterades på den kick-off som ägde rum i Malmköping den 23 januari 2014 med anledning av en förstudie som nu påbörjats i länet.

- Regionförbundet Sörmland har fått 2,7 miljoner kronor för att, tillsammans med länets samtliga kommuner, ta reda på hur vi i Sörmland kan arbeta för ett mer effektivt nyttjande av EU-medlen, förklarar Greger Tidlund, som är en av regionförbundets representanter i det så kallade Östra strukturfondspartnerskapet där Sörmland ingår.

- Om allt går vägen och vi får flera projekt beviljade så kan det handla om betydande satsningar för att stödja ungdomar och invandrare som inte fått fäste på arbetsmarknaden. Denna förstudie är också en direkt följd av den ledningskonferens som vi genomförde till Bryssel förra året, förklarar Viking Jonsson, ordförande för regionförbundet.

Det är ESF-rådet (ESF står för Europeiska Socialfonden) som beviljat pengar för att Sörmland ska ta fram ett gemensamt förslag på hur vi kan arbeta med Socialfonden under nästa programperiod. Detta för att få en tydligare koppling till Sörmlandsstrategin 2020 där ett av målen är att det i Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare ska, dessutom, ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

Vid dagens möte deltog ett drygt 60-tal representanter från bland annat Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet RAR, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Mälardalens högskola samt engagerade politiker och tjänstemän från länets kommuner och landstinget.

För mer information, kontakta
Greger Tidlund, regionförbundets representant i strukturfondspartnerskapet
076 – 72 4 52 27

Viking Jonsson Ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45