Meny

Nej till tyngre och längre fordon i Sörmland

Regionförbundet Sörmland vill inte tillåta tyngre och längre lastfordon på det allmänna vägnätet i länet. Förbundet har vid sitt styrelsemöte idag avvisat Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag om en höjd axellast till 74 ton och en ökad fordonslängd till max 33 meter.

- Regionförbundet jobbar långsiktigt med att överföra gods från vägar till järnvägar och sjöfart. Att samtidigt tillåta längre och tyngre fordon på våra vägar motverkar helt den satsningen, säger regionstyrelsens ordförande Viking Jonsson (S).

- Vi ställer oss också tveksamma till om övervakningen och sanktionerna blir tillräckliga för att förhindra att fordonen kör på andra vägar i länet.

De sträckor som Trafikverket och Transportstyrelsen har föreslagit i sin utredning, och som Regionförbundet Sörmland nu fått yttra sig över, är E4, E20, riksväg 55 på sträckan Strängnäs-Enköping och riksväg 56, sträckan Eskilstuna-Gävle. På dessa vägar föreslås en successiv utökning av längd och tyngd.

I sitt remissvar betonar regionförbundet att man medvetet satsat på att bygga upp logistikcentra på strategiskt viktiga platser i länet för att transportera gods så effektivt som möjligt, ur ekonomisk och inte minst miljömässig synvinkel.

- Utredningens förslag innebär ett steg tillbaka, konstaterar Viking Jonsson. Risken är stor att fordon som har start och mål utanför Sörmland väljer andra vägar inom länet i stället för de utpekade vägarna. Åkeribranschen har ett pressat kostnadsläge och vill helst köra så korta sträckor som möjligt mellan start och mål.

De kontrollsystem som föreslås i utredningen för att förhindra trafik på vägar som inte är anpassade för tyngre och längre fordon, är inte tillräckliga, menar regionförbundet.

Mot beslutet att godkänna yttrandet reserverade sig (M), (FP), (KD) och (C).

För mer information, kontakta
Göran Norberg Förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland 0155-778 91

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-04-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58