Meny

Offentliga arbetsgivare måste bli mer attraktiva

De offentliga arbetsgivarna inom vård och omsorg måste locka fler arbetssökande. Regionförbundet Sörmland har därför dragit igång ett projekt för att göra vård- och omsorgsyrken mer attraktiva. Nu finns projektledaren Ann-Britt Nordahl på plats på regionförbundets kontor i Nyköping.

- Det finns en ökande obalans inom vård och omsorg, konstaterar Ann-Britt Nordahl. Dels är det för få personer som söker sig till omvårdnads- programmet, dels ökar behovet av omsorg kraftigt.

- Vi måste höja kompetensen hos de grupper som redan arbetar inom vården och som saknar utbildning.

Första delen i projektet är att göra en inventering av vad som görs i andra delar av landet och hitta goda exempel som kan vägleda och inspirera.

Projektets målgrupp är vård- och omsorgsarbetsgivarna i regionens nio kommuner och i landstinget och syftet är att öka kunskapen om hur de rekryterar och behåller personal.

- Min målsättning är att varje kommun, utifrån sina specifika behov, så småningom ska kunna finna användbara strategier och metoder som ökar attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken.

- Jag vill naturligtvis också kunna ta fram olika former för samverkan kommunerna emellan. Projektet är ett långsiktigt arbete, med förhoppningsvis långsiktiga effekter.

Utvecklingsprojektet ingår i Sörmlandsstrategin 2020 – Sörmlands regionala utvecklingsplan - och ska pågå i två år. Det drivs i samarbete med Mälardalens högskola som parallellt ska analysera välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning. Den totala kostnaden uppgår till tre miljoner kronor och ekonomiskt stöd ges från Tillväxtverket.

För mer information, kontakta
Ann-Britt Nordahl Projektledare Regionförbundet Sörmland 0155-778 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ann-Britt Nordahl

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ann-Britt Nordahl

HR-chef

Skicka e-post
Telefon: 070-220 08 22