Meny

Regional innovationsstrategi för Sörmland - nu ute på remiss

Innovationskraft Sörmland 2020 – det är namnet på det förslag till regional innovationsstrategi för Sörmland som Regionförbundet Sörmland tagit fram och nu skickat ut på remiss till bland annat länets kommuner och landstinget.

- Vi behöver en strategi för att bidra till förnyelse i näringslivet, etablera nya företag och få fler arbetstillfällen till länet. Dessutom behöver vi fler privata och offentliga investeringar i regionen, säger Viking Jonsson, ordförande för regionförbundet.

- Strategin kan också fungera som ett verktyg för att lösa en del av våra samhällsutmaningar och hänga med i nationella och internationella sammanhang, tillägger han.

Det är inte heller någon hemlighet att en större del av de 70 miljoner euro som Östra Mellansverige beräknas få till sitt strukturfondsprogram 2014 -2020 ska riktas just till innovation och entreprenörskap.

Ett annat program som kan bli intressant framöver är Horisont 2020, som EU finansierar med närmare 80 miljarder euro. Programmet satsar på forskning och innovationer och är EUs största forsknings- och innovationsbudget genom tiderna.

- Strategin är en direkt fortsättning på det arbete som fördjupades redan förra våren genom olika seminarier på hemmaplan och den ledningskonferens som arrangerades till Bryssel för att våra politiker skulle lära sig mer om EUs olika fonder och program, berättar Viking Jonsson.

Remisstiden på strategin, som bifogas med detta pressmeddelande, går ut den 28 februari.

Ladda ned remissversionen av Regional innovationsstrategi för Sörmland här

För mer information, kontakta
Viking Jonsson Ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Astrid Trautsch Projektledare för innovationsstrategin
070 – 649 74 86

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45