Meny

Regionförbundet fastställde regionala infraplanen

Regionförbundet Sörmland fastställde idag, torsdagen den 5 juni, länsplanen för den regionala transportinfrastrukturen i Sörmland för åren 2014 - 2025 vid sitt sammanträde i Trosa.

- När pengarna som använts under 2010 – 2013 räknats av så återstår i dagsläget lite drygt en miljard kronor för åren 2014-2025, berättar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Till de satsningar som kommer att göras under de närmaste sex åren hör bland annat fler namngivna cykelåtgärder, en stor kollektivtrafiksatsning och en förlängning av Kvicksunds järnvägsperrong så att den klarar av längre tåg. Planen innebär också att satsningarna på 55:an ligger fast.

- Den nu fastställda planen innebär att vi satsar drygt 30 procent av våra medel på en stor kollektivtrafiksatsning som innebär en modernisering av det regionala bussnätet som ett komplement till tågtrafiken, säger Carina Jönhill Nord, som är ansvarig för infrastrukturfrågorna på regionförbundet.

Förstärkta gång- och cykelvägar upptar 16 procent av planen och resterande del satsas på bil och lastbilar. Syftet är att fortsätta att bygga ett långsiktigt hållbart transportsystem som utgår från att främja jämställdhet, tillgänglighet för alla samt god miljö och hälsa genom satsningar på kollektivtrafik. Strävan är dessutom att planen ska ha ett positivt utfall för alla kommuner.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson (S), ordförande, Regionförbundet Sörmland
070 – 528 82 45

Carina Jönhill Nord, infrastrukturansvarig, Regionförbundet Sörmland
070 - 347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45