Meny

Regionförbundet gör extra satsningar nästa år

Knappt en miljon kronor avsätter regionförbundet under nästa år för att finansiera en ny gemensam investeringsfond, Almi Invest, i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in externt riskkapital och ägande i verksamheten.

I avvaktan på att finansieringen från EU:s socialfond blir klar startar regionförbundet också ett arbete för att motverka ungdomars utanförskap. Den förstudie som förbundet gjort under året visar på ett stort behov och flera aktörer är villiga att starta gemensamma aktiviteter redan nästa år. För detta ändamål avsätter regionförbundet två miljoner kronor.

Ett flerlänssamarbete, där Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland ingår, inom området destinationsutveckling ska även påbörjas nästa år. Som en del i det arbetet ingår att, under Almedalsveckan nästa år, presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående utvecklingsarbetet med ett uttalat slottstema för Sörmlands 400 slott och herresäten. Detta beräknas kosta en knapp miljon kronor.

Slutligen beslutade också den avgående regionstyrelsen att tillsätta en politisk beredning för jämlik hälsa i länet. Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och driva på frågan om en minskning av gapet i fråga om hälsa. Under nästa år avsätts 100 000 kronor för detta ändamål.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45