Meny

Regionförbundet i yttrande om Ostlänken: - Ett av de mest omfattande och strategiskt viktiga satsningarna på infrastruktur i Sörmland i modern tid

Det innebär också att Regionförbundet Sörmland tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt det alternativ Trafikverket rangordnat som nummer ett, en så kallad röd korridor. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde i Gnesta idag.

Regionförbundet vill också, från ett regionalt perspektiv, framhålla att genomförandet av Ostlänken inte får begränsa eller förhindra möjligheter till en rationell sammankoppling av Nyköping/Oxelösund/Skavsta med järnväg vilket är en viktig förutsättning för en positiv utveckling av effektiva transporter av både personer och gods mellan orterna.

- Vidare får inte planeringen och genomförandet av Ostlänken begränsa eller förhindra möjligheterna till att i framtiden effektivt kunna utveckla utnyttjandet av befintlig järnväg för person- och godstransporter inom och utom länet med utgångspunkt från Nyköpings- och Oxelösundsområdet. Den befintliga banan mellan Nyköping och Järna är för närvarande i dåligt skick och behöver på olika sätt rustas upp för att fungera som reserv till Ostlänken samt ge möjligheter till en positiv utveckling av godstrafiken på sträckan. Regionförbundet vill slutligen framhålla vikten vid genomförandet av Ostlänken att en för resenärerna helt avbrottsfri tillgång till dagens och morgondagens mobila kommunikations- lösningar säkerställs.

- Avbrottsfri tillgång till mobil kommunikation är en förutsättning för att effektivt kunna utnyttja restiden vid arbets- och studiependling vilket i sin tur är en viktig förutsättning för regionens fortsatta positiva tillväxt och utveckling, avslutar regionförbundet sitt yttrande till Trafikverket i Borlänge.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, (S), ordförande Regionförbundet Sörmland 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45