Meny

Regionförbundet Sörmland stöttar stolt mat i Sörmland

Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt senaste sammanträde att stödja den nya matstrategin ”Stolt mat i Sörmland” med 150 000 kronor.

Initiativet till att ta fram en särskild matstrategi för Sörmland för åren 2014 - 2020 kommer ursprungligen från Sparbanken Sörmland och Sparbanken Rekarne. Tanken var att samordna de aktiviteter i Sörmland som syftar till en utveckling av de matrelaterade näringarna i Sörmland och för att delta i detta bjöds även Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland in.

Det samverkansavtal som nyligen ingåtts innebär att de övriga parterna bidrar med 200 000 kronor vardera.

Syftet med strategin är för övrigt:

  • Att koordinera olika mataktiviteter i länet och se till att det sker ytterligare insatser vilka till stora delar ska drivas och genomföras av mataktörer i länet.
  • Att samla till en gemensam agenda kring den sörmländska maten för att öka länets attraktionskraft.
  • Att skapa produktiva, innovativa mötesplatser för hela matbranschen.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45