Meny

Regionförbundet stödjer nyföretagande för invandrare

600 000 kronor – det var vad Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade om idag, att göra en extra satsning på IFS Almis verksamhet för att hjälpa invandrare till nyföretagande.

Under det gångna året har verksamheten förstärkts med en kvinnlig rådgivare som talar arabiska. Genom regionförbundets anslag kan hon nu fortsätta även under nästa år samtidigt som en förstärkning med rådgivning på somaliska ska göras.

- Antalet invandrare har ökat i Sörmland under det gångna året och vi ser gärna att de snabbt kommer i sysselsättning. Därför har vi beslutat att stödja den här satsningen, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Östra Mellansverige har en hög andel utrikesfödda vilket gäller framförallt Eskilstuna men andelen i Sörmland förväntas öka ytterligare i Katrineholm och Flen som noterar en allt större inflyttning.

Idag arbetar tre rådgivare på Almis IFS-verksamhet med främst nyföretagarrådgivning till personer med utländsk bakgrund. Det som skiljer deras rådgivning från andra är att de kan erbjuda den på flera språk och dessutom med erfarenhet av kulturella skillnader. Rådgivarna talar svenska, engelska, arabiska och kaldéiska/assyriska.

Till och med september i år har dessa rådgivare träffat 330 unika kunder och gett dem totalt 724 rådgivningar, främst kring nystart av företag men även en del rådgivning till befintliga företagare med utländsk bakgrund.

Övervägande delen av kunderna finns inom handel samt reparation, restaurang och annan serviceverksamhet. Under året har rådgivarna bidragit till 103 nystartade företag!

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45