Meny

Sörmlands innovationsstrategi klubbad

Innovationskraft Sörmland 2020. Så heter den regionala innovationsstrategin för Sörmland som antogs av regionstyrelsen vid det senaste sammanträdet.

Och för att infria att Sörmland blir länet där en mångfald av idéer kommersialiseras så har fyra mål identifierats:

  • Idébäraren i centrum
  • Stark och öppen innovationskultur
  • Innovation i befintliga företag och ökad kommersialisering
  • Innovation i offentlig verksamhet

Men hur ska då denna strategi förverkligas? Jo, bland annat genom årliga handlingsplaner där det framgår vad det finns för finansieringsbehov för insatserna.

- Årligen kommer vi också att genomföra två större mötesplatser för att sprida kunskap och ge möjlighet till nätverkande för såväl innovatörer som aktörer, berättar Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Det är också regionförbundet som ska koordinera och följa upp genomförandet av den regionala innovationsstrategin.

Det så kallade innovationsklimatet i Sörmland, det vill säga förutsättningar för innovation och förnyelse, har tidigare utvärderats och där framgår att när det gäller förnyelseförmågan så utmärker sig Sörmland med låga värden för resurser inom forskning och utveckling inom såväl näringslivet som akademin vilket påverkar konkurrenskraften för innovation och förnyelse.

- Samtidigt visar analysen ett bra utfall när det gäller intresset för entreprenörskap hos unga och förnyelsegraden i näringslivet, det vill säga andelen nystartade företag jämfört med befintliga företag i Sörmland, konstaterar Viking Jonsson.

Däremot finns det stora utmaningar i länet när det gäller marknadsförmågan, det vill säga att kommersialisera idéer. Det är framförallt inom indikatorerna riskkapitalinvesteringar och andel patentsökningar som Sörmland ligger efter.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson (S), ordförande, Regionförbundet Sörmland
070 – 528 82 45

Catharina Frändberg, ansvarig för näringslivs- och kompetensfrågor
070 – 234 59 36

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45