Meny

Sörmlands ledande politiker och tjänstemän till Finland för att studera skolfrågor

- Utbildning och kompetensförsörjning är heta områden på den politiska agendan i Sörmland där matchning på arbetsmarknaden och gymnasieavhoppen hör till de viktigaste frågorna.

Det säger Regionförbundet Sörmlands ordförande Viking Jonsson (S) med anledning av den ledningskonferens som inleds i Nylandsregionen i Finland idag.

- Det finska skolsystemet ligger år efter år i topp i PISA-undersökningen och under årets ledningskonferens vill vi titta närmare på förklaringarna till det, förklarar han. Effektiv infrastruktur- och samhällsplanering är en fortsatt viktig fråga för regionförbundet och dess medlemmar. Därför ägnas delar av den tre dagar långa ledningskonferensen också åt att studera regionplanering med infrastruktur, transporter och bostadsplanering.

- Syftet med den årliga ledningskonferensen är att inspirera till nytänkande för Sörmland, både lokalt och regionalt samt att bidra till att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar, avslutar Viking Jonsson.

Deltagaravgiften på 9 500 kronor betalas av respektive kommun eller landstinget och omfattar resa, mat och logi. Regionförbundet klimatkompenserar för samtliga resenärer.

För eventuella frågor, kontakta
Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45