Meny

Visitsormland.com - en gemensam satsning gör Sörmland tillgängligt för besökaren!

Idag lanserades visitsormland.com – en webbportal och besöksservice som ska stärka Sörmlands position som Sveriges främsta slottsdestination. Här presenteras inspirerande beskrivningar av attraktiva upplevelser och besökaren kan välja antingen en färdig meny eller à la carte. Vid lanseringen är ett 70-tal företag och aktörer, som tillhandahåller information och bokningsmöjligheter på visitsormland.com, med.

Aktörerna erbjuder information på sin unika presentationssida och kan även visa sina paketerbjudanden och evenemang på samma plats, samt länka sina upplevelser till samarbetspartners. Visitsormland.com kommer även fungera som en besöksservice och innehålla turistinformation från länets kommuner.

Våren 2012 startade Regionförbundet Sörmland projektet ”Destinationsutveckling Sörmland” – en långsiktig process där företag och kommuner samarbetar för att utveckla Sörmlands besöksnäring mot målet att fördubbla omsättningen inom näringen. Detta genom att skapa och utveckla starka upplevelser & kvalitativt boende - hittade, bokade och betalda på nätet och upplevda i Sörmland!

I processen har företag och kommuner enats om att Sörmland har en skatt i sina många slott och herresäten och möjlighet att ta en position som Sveriges främsta slottsdestination. För att komplettera och förstärka slottspositionen har processen också resulterat i att Sörmland ska fokusera på erbjudanden och upplevelser i fyra profilerande teman: Jakt & Vilt, Kultur & Historia, Friluftsliv & Rekreation samt Matupplevelser.

visitsormland.com får de framtagna upplevelserna en möjlighet att hitta köpare. I ett första steg på den svenska marknaden, för att senare i höst lanseras på engelska för utländska besökare. Sidan ska också möjliggöra interaktion och service med besökaren både före, under och efter besök. Bland annat kan besökaren, när den är på plats, använda appen som lanseras under sommaren, för att hitta nya upplevelser och förlänga sin vistelse i regionen.

- Syftet med visitsormland.com är att göra hela Sörmland mer tillgängligt för alla besökare, förklarar Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland.

STUA (Sörmlands turismutveckling AB) har, sedan januari 2014, drivit arbetet med att ta fram och projektleda sidan, på uppdrag av Regionförbundet Sörmland. Nu driver STUA arbetet vidare.

- I och med att sidan lanseras fortsätter arbetet med att fylla på med fler upplevelser och mot en utländsk lansering i höst, säger Ola Nilsson, vd för STUA. Redan idag pågår bearbetning mot de tyska, engelska och norska marknaderna och i höst intensifieras arbetet då den engelska sidan lanseras.

För mer information, kontakta:
Viking Jonsson (S), ordförande Regionförbundet Sörmland
070 - 528 22 45

Jonas Forsmark, projektledare visitsormland.com
070 - 939 69 00

Ola Nilsson, vd STUA (Sörmlands turismutveckling AB)
0155 - 22 27 74

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45