Meny

2015

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-02-01

2015-12-11 Regionförbundet satsar på kompetens, bredband och EU-stöd

• Kompetensområdet • Innovationer och smart specialisering • EU-stöd • Bredband • Besöksnäring Det är de fem områden som Regionförbundet Sörmland prioriterar att arbeta vidare med under nästa år. Det står klart sedan regionstyrelsen beslutat om verksamhetsplanen och budgeten för 2016.

Läs mer

2015-11-11 72 miljoner till biogas i Sörmland

Två nya lantbruksbaserade biogasanläggningar, en i Strängnäs och en i Stigtomta utanför Nyköping, kan nu bli verklighet sedan Naturvårdsverket beviljat satsningar på lokala klimatinvesteringsmedel. Tillsammans kan biogasanläggningarna reducera koldioxidutsläppen med 25 500 ton årligen och förse 220 bussar eller 8 000 personbilar med lokalproducerat förnybart drivmedel.

Läs mer

2015-10-29 Regionförbundet satsar mer pengar på näringslivet i Katrineholm

Regionförbundet Sörmland satsar ytterligare 150 000 kronor på insatser som ska främja utvecklingen av näringslivet i Katrineholm. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde i Trosa idag.

Läs mer

2015-10-06 Kompetensberedningen studerar lärlingssystem i Tyskland

Under tre dagar, den 7 – 9 oktober, kommer den politiska beredningen för kompetensfrågor att besöka München i Tyskland. Syftet är att lära sig mer om delstatens yrkesutbildningar med tonvikt på lärlingssystemet och det så kallade duala systemet som påminner om den svenska Yrkeshögskolan i sitt upplägg.

Läs mer

2015-09-14 Regionbildning - Sörmlands politiker lär av Västra Götaland

Regionbildning och samarbete mellan lokal och regional nivå i en storregion – vad kan vi lära av Västra Götaland? Hur ska vi i Sörmland gå vidare i samverkan för att stärka den regionala utvecklingen i vårt län och vår region?

Läs mer

2015-09-03 Trojkan som ska föra Sörmland vidare till en större region

Viking Jonsson (S), Åsa Kullgren (S) och Daniel Portnoff (M) – det är de tre personer som idag har utsetts till kontaktpersoner för det fortsatta arbetet med en ny regional indelning av Sverige.

Läs mer

2015-08-21 Sörmlandsprojekt får 63 miljoner från Europeiska socialfonden

Unga som hoppar av gymnasiet löper en kraftigt ökad risk att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Fem regioner i östra Mellansverige beviljas därför 63 miljoner kronor från Europeiska socialfonden i stöd till projektet #jagmed. Målet är att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

2015-08-12 Kollektivtrafiken viktig för den framtida utvecklingen i Sörmland

Transportsystemet, och särskilt kollektivtrafiken, spelar en stor roll för den framtida utvecklingen i Sörmland. Det slås fast i rapporten ”Hållbart resande i Sörmland” som nu tagits fram på uppdrag av Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Läs mer

2015-06-15 Regionförbundet Sörmland inrättar innovationsråd

Sörmland har fått ett eget innovationsråd – Sörmlands innovationsråd. Det innebär att 14 personer, från och med idag, måndagen den 15 juni 2015, ska ställa sin erfarenhet och sin kreativitet till förfogande för Regionförbundet Sörmland och bidra till utvecklingen av det sörmländska innovationsstödsystemet.

Läs mer

2015-06-10 160 miljoner i EU – stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sammanträdet idag, den 10 juni, prioriterat tolv olika projekt som tillsammans får 160 miljoner kronor i EU-stöd.

Läs mer

2015-06-08 Hälso- och välfärdsteknik och skolutveckling i fokus

Sedan 2012 samverkar Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) för att främja forskning, utveckling och tillväxt i Sörmland. Nu stärker de båda parterna sin samverkan ytterligare genom en fördjupad satsning på hälso- och välfärdsteknik och forskningsbaserad skolutveckling. Regionförbundet Sörmland går därför in med totalt 800 000 kronor för 2015.

Läs mer

2015-05-28 63 miljoner till Östra Mellansverige för att minska skolavhopp

63 miljoner kronor – det är vad de fem länen i Östra Mellansverige – däribland Sörmland – har ansökt om hos den europeiska socialfonden för att minska avhoppen från gymnasieskolan.

Läs mer

2015-05-28 Regionförbundet stöttar industriellt utvecklingscentrum i Katrineholm till följd av Ericssonnedläggningen

En halv miljon kronor – det är vad Regionförbundet Sörmland idag har beslutat om att avsätta till förberedelsearbetet för uppbyggnaden av ett industriellt utvecklingscenter i Katrineholm.

Läs mer

2015-04-02 Regionförbundet stödjer företag som vill spara energi

En miljon kronor. Det är vad Regionförbundet Sörmland kommer att avsätta under en fyraårsperiod för att uppmuntra företag i regionen att spara på energi. Det ena projektet riktar sig till små och medelstora företag för att de ska öka sina investeringar i solel.

Läs mer

2015-03-31 Ny bredbandsstrategi för Sörmland

90 procent av sörmlänningarna ska ha tillgång till 100 megabit bredband om fem år. Det framgår av den länsstrategi ”Digitalt innanförskap – en vision om bredband i Sörmland” som regionförbundet och länsstyrelsen tagit initiativ till för att stimulera utbyggnadstakten i länet. Tanken är att strategin ska var ett stöd för kommunerna att förverkliga ambitionen.

Läs mer

2015-03-03 Regionförbundet Sörmland bygger upp EU-kompetens i Sörmland

Fler långsiktiga och mer integrerade projekt som gör skillnad för Sörmlands utveckling. Det är tanken bakom den stora kompetenssatsning som Regionförbundet Sörmland nu drar igång tillsammans med kommunernas och landstingets EU-samordnare.

Läs mer

2015-02-24 EU-ansökan om förbättring av Skavstas tillgänglighet

Regeringen tillstyrker ansökan om medfinansiering från EU för att förbättra flygplatsen Stockholm Skavstas tillgänglighet.

Läs mer

2015-02-12 Regionförbundet inrättar politisk beredning för jämlik hälsa

En helt ny politisk beredning som får i uppdrag att påverka förutsättningarna för en jämlik hälsa i länet samt att nå målet som Sveriges friskaste län år 2025 har utsetts. Det beslutade Regionförbundet Sörmland vid sitt styrelsemöte i Strängnäs idag.

Läs mer

2015-02-12 Ny beredning tillsätts för kompetensfrågorna i länet

Vid Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte i Strängnäs idag beslutade man om att tillsätta en ny politisk kompetensberedning som består av sju ledamöter från hela länet. Till ordförande valdes Catharina Fredriksson, (S), som även var ordförande i den förra beredningen vars uppdrag löpte ut vid årsskiftet.

Läs mer

2015-02-09 Greger Tidlund – ny ordförande för strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige

Regeringen har nyligen utsett före detta kommunal- och landstingsrådet Greger Tidlund från Trosa till ny ordförande för strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige där bland annat Sörmland ingår.

Läs mer

2015-01-29 Viking Jonsson, Regionförbundet Sörmland: - Nu kommer Sörmland närmare kontinenten!

- Dagens besked om att Ryanair beslutat att starta en direktlinje från Skavsta till Kastrup innebär att hela vår region kommer närmare kontinenten. Så kommenterar Regionförbundet Sörmlands ordförande, Viking Jonsson (S), det glädjande beslutet som förkunnades på en gemensam presskonferens idag på morgonen.

Läs mer

2015-01-08 Regionförbundet valde ny ledning

Idag, torsdagen den 8 januari, hölls det första mötet med den nya styrelsen för Regionförbundet Sörmland, i Nyköping. Till ordförande för mandatperioden 2015-2018 omvaldes den tidigare ordföranden Viking Jonsson, (S) från Vingåker. Till ny vice ordförande valdes Jacob Högfeldt (M) från Strängnäs där han är kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58