Meny

63 miljoner till Östra Mellansverige för att minska skolavhopp

63 miljoner kronor – det är vad de fem länen i Östra Mellansverige – däribland Sörmland – har ansökt om hos den europeiska socialfonden för att minska avhoppen från gymnasieskolan.

Det framgår av den ansökan som var uppe till behandling på dagens styrelsemöte med Regionförbundet Sörmland som också beslutade om att medfinansiera projektet med 400 000 kronor i år.

Syftet med projektet ”#jagmed” är, förutom att minska skolavhoppen, att bidra aktivt till att unga, som redan hoppat av gymnasieskolan, återgår till studier eller kommer in på arbetsmarknaden. Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 år men projektet riktar sig även till dem som arbetar med dessa ungdomar.

Vad är det då, rent konkret, som ska göras i projektet? Jo, bland annat att hitta metoder för att nå de ungdomar som varken arbetar eller studerar, förebygga avhopp och skolk samt insatser i grundskolan som ökar elevernas möjligheter att komma in på och klara gymnasiet.

- För Sörmlands del omfattar ansökan totalt drygt tio miljoner kronor som ska fördelas över de drygt tre år som projektet ska pågå, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Tanken är att projektet ska starta tidigast den 1 september i år och avslutas i slutet av 2018. Regionförbundet medfinansierar projektet med knappt två miljoner kronor under tre år. Medfinansieringen går bland annat till en regional projektledartjänst.


För mer information, kontakta

Viking Jonsson
Ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45
 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2015-08-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58