Meny

Regionförbundet satsar på kompetens, bredband och EU-stöd

• Kompetensområdet • Innovationer och smart specialisering • EU-stöd • Bredband • Besöksnäring Det är de fem områden som Regionförbundet Sörmland prioriterar att arbeta vidare med under nästa år. Det står klart sedan regionstyrelsen beslutat om verksamhetsplanen och budgeten för 2016.

- Den absolut största budgetposten ligger på drygt 21 miljoner och handlar om näringslivsutveckling, det vill säga att Sörmland ska ha ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för regionförbundet.

Den näst största satsningen görs på mål 1 i Sörmlandsstrategin, vilket är kompetensområdet där det handlar om att det ska finnas goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Hit hör också möjligheterna för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens.

- Här satsar vi drygt tre miljoner kronor och det går bland annat till vårt uppdrag åt staten att sköta kompetensplattformen där arbetsmarknadens behov av kompetens ska matchas med utbudet av arbetskraft. Här kan det handla om att föra dialog med de stora arbetsgivarna och anordnarna av utbildning, berättar Jacob Högfeldt, (M), vice ordförande i regionstyrelsen.

Men för att få ihop budgeten för huvudverksamheten, på drygt 32 miljoner kronor, har regionstyrelsen tvingats göra några besparingar. Det handlar i första hand om ämnet arbetsmarknadskunskap i skolan som riktat sig till samtliga elever i länets alla högstadieskolor och gymnasier. Skälet till att denna verksamhet måste läggas ned är att kommunerna inte visat något intresse för att vara med och medfinansiera det. Det gäller även satsningen på Yrkeshögskolan Mälardalen och vissa socialfondsprojekt.

- Utöver det har vi tvingats dra ned en del på vårt engagemang i Östsvenska handelskammaren, Munktell Science Park, Sörmlandsfonden och några mindre projekt som rör infrastrukturen, säger Viking Jonsson.

Totalt rör det sig om besparingar på tre miljoner kronor.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson
070 – 528 22 45

Jacob Högfeldt
070 – 566 62 22

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-12-15

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58