Meny

EU-ansökan om förbättring av Skavstas tillgänglighet

Regeringen tillstyrker ansökan om medfinansiering från EU för att förbättra flygplatsen Stockholm Skavstas tillgänglighet.

Regeringen beslutade förra veckan att tillstyrka den gemensamma ansökan, Skavsta Access 2.0, från Stockholm Skavsta Flygplats, Regionförbundet Sörmland och Nyköpings kommun till EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility). Regeringens beslut är det sista steget i Sveriges ansökningsprocess och slutligt beslut om vilka projekt som erhåller bidrag från EU väntas tidigast i sommar.


Skavsta ansöker om att förbättra tillgängligheten till Skavsta flygplats genom att installera ett nytt inflygningssystem på flygplatsen. I projektet ingår också att studera hur flygplatsens infrastruktur och hur den lokala och regionala infrastrukturen kan utvecklas för att uppnå det långsiktiga målet om att utveckla Skavsta till en internationell kommunikationsnod.

– Det är glädjande och viktigt att regeringen ställt sig bakom vår ansökan om att förbättra tillgängligheten till Skavsta flygplats, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Det bekräftar Skavstas betydelse som nationell flygplats.

Han får medhåll av Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland, som tycker det är jätteroligt att ansökan har passerat nålsögat hos näringsdepartementet och att nästa steg blir att nationen Sverige skickar den vidare till EU.

Peter Steinmetz, vd på Stockholm Skavsta flygplats uppskattar stödet och samarbetet med kommunen och Regionförbundet Sörmland vid EU-ansökningen.

- Det är ett bra exempel på hur vi kan samverka för att skapa en flygplats som klarar kommande säkerhets- och miljökrav, säger han. Det nya inflygningssystemet som ansökan gäller kommer ytterligare att förbättra Skavstas möjligheter att ta emot flygplan i alla väder.

För mer information, kontakta
Christian Udin, Ostlänkenansvarig, Nyköpings kommun
073 - 773 70 28

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58