Meny

Kollektivtrafiken viktig för den framtida utvecklingen i Sörmland

Transportsystemet, och särskilt kollektivtrafiken, spelar en stor roll för den framtida utvecklingen i Sörmland. Det slås fast i rapporten ”Hållbart resande i Sörmland” som nu tagits fram på uppdrag av Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

- Kollektivtrafiken är viktig för att stärka förutsättningarna för regionförstoringen. På vissa sträckor i Sörmland går det snabbare att åka tåg än bil vilket är en viktig faktor för såväl hållbart resande som regionens attraktivitet, säger Viking Jonsson, (S), ordförande för regionförbundet i en kommentar till rapporten.

Av rapporten framgår också att sörmlänningarna pendlar allt mer och allt längre sträckor, både mellan kommunerna och över länsgränserna.

- Det är en mycket glädjande och högst nödvändig trend som är tydlig både i Sörmland liksom i andra delar av Sverige och Europa, förklarar Åsa Kullgren (S), ordförande för kollektivtrafikmyndigheten tillika ledamot i regionförbundets arbetsutskott.

I Sörmland ökade den totala pendlingen med 45 procent under åren 1993 till 2006. Utpendlingen över kommun- och länsgränserna har ökat med 60 procent sedan 1993 och inpendlingen till länet ökade med 80 procent under samma tidsperiod,

Under den senare tid har pendlingen ökat ytterligare sex procent totalt.

I rapportens slutsatser konstaterar man bland annat att Sörmland har en relativt hög andel kollektivtrafikresor om tågresandet räknas med. Detta kommer sannolikt att förstärkas genom kommande tåg- och järnvägssatsningar i länet.

De kvarvarande bristerna är dessutom möjliga att åtgärda men kan kräva ytterligare investeringar i några fall. Expressbussar kommer också att vara ett fortsatt viktigt komplement till tågtrafiken som i övrigt väntas utvecklas starkt.

Läs rapporten Hållbart resande i Sörmland.


För mer information, kontakta

Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Åsa Kullgren, ordförande för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
070 – 388 54 68

 

 

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-08-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58