Meny

Regionbildning - Sörmlands politiker lär av Västra Götaland

Regionbildning och samarbete mellan lokal och regional nivå i en storregion – vad kan vi lära av Västra Götaland? Hur ska vi i Sörmland gå vidare i samverkan för att stärka den regionala utvecklingen i vårt län och vår region?

Det är temat för årets ledningskonferens, med ledande politiker och tjänstemän från länets samtliga kommuner och landstinget, som äger rum den 15 – 17 september, i Vänersborg och Göteborg.

- Regionfrågan är synnerligen aktuell sedan regeringen under sommaren deklarerade att arbetet med Sveriges framtida regionala indelning äntligen ska börja, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Det var i början av juli, i samband med Almedalsveckan, som civilminister Ardalan Shekarabi presenterade direktiven som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med den framtida indelningen.

- Sörmland kan stå inför ett inträde i en storregion tidigast 2019 men redan nu behöver landstinget och kommunerna i länet formera sig för att stå starka i ett nytt sammanhang. Därför styr vi i år ledningskonferensen västerut för att lära av Västra Götalandsregionen som var en av pionjärerna i bildandet av en storregion, säger Jacob Högfeldt, (M), vice ordförande för regionförbundet.

Programmet innehåller bland annat följande punkter:

- Regionbildning och ansvarsfördelning i regionala utvecklingsfrågor inom Västra Götalandsregionen.
- Kommunernas inflytande i storregionen.
- Särskilt fokus på samhällsplanering och folkhälsa.
- Omvärldsperspektiv som kan påverka den sörmländska utvecklingen, digitalisering och innovationer.


Syftet med den årliga ledningskonferensen är att öka kunskapen om omvärlden och om hur Sörmland påverkas av de globala förändringarna, inspirera till nytänkande för Sörmland i ett storregionalt perspektiv samt utveckla relationerna mellan regionförbundets medlemmar.

Ledningskonferensen riktar sig till kommunernas och landstingets styrelsepresidier samt kommunchefer och landstingsdirektör.


Bifogas: Program och deltagarförteckning


För mer information, kontakta

Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Jacob Högfeldt, vice ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 566 62 22

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-09-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58