Meny

Ny beredning tillsätts för kompetensfrågorna i länet

Vid Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte i Strängnäs idag beslutade man om att tillsätta en ny politisk kompetensberedning som består av sju ledamöter från hela länet. Till ordförande valdes Catharina Fredriksson, (S), som även var ordförande i den förra beredningen vars uppdrag löpte ut vid årsskiftet.

- Länets kompetensförsörjning är ett komplext område med lokal, regional och nationell ansvarsfördelning. För att nå målsättningarna i Sörmlandsstrategin behöver såväl privat som offentlig sektor få en ökad samsyn kring länets utvecklingsbehov och möjligheter att samverka, säger Catharina Fredriksson i en kommentar till dagens beslut.

- Genom vårt regeringsuppdrag, som ansvarig för kompetensplattformen i länet, är regionförbundet en samlande aktör för vissa regionala kompetensförsörjningsfrågor, och en länk mellan lokal, nationell och europeisk nivå, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande för regionförbundet.

Ett fortsatt politiskt stöd bedöms också vara en förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av flertalet insatser. Den nya beredningen har tre arbetsområden:
- Prioritera och följa upp de föreslagna insatserna utifrån tillgängliga resurser
för respektive år.
- Initiera nya aktiviteter och analyser.
- Förankra insatserna hos berörda i länet samt lyfta för Sörmland viktiga kompetensförsörjningsfrågor till nationell nivå.

Följande personer valdes till ledamöter för mandatperioden 2015-2018:
Catharina Fredriksson (S)
Jacob Sandgren (S)
Johan Rocklind (S)
Monica Lindell Rylén (S)
Dag Bergentoft (M)
Jari Puustinen (M)
Anton Berglund (SD)

För mer information, kontakta

Catharina Fredriksson
070-551 58 88

Viking Jonsson
070 – 528 22 45

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2015-08-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58