Meny

Ny bredbandsstrategi för Sörmland

90 procent av sörmlänningarna ska ha tillgång till 100 megabit bredband om fem år. Det framgår av den länsstrategi ”Digitalt innanförskap – en vision om bredband i Sörmland” som regionförbundet och länsstyrelsen tagit initiativ till för att stimulera utbyggnadstakten i länet. Tanken är att strategin ska var ett stöd för kommunerna att förverkliga ambitionen.

Förra året genomförde regionförbundet en bredbandskartläggning i länet för att få en övergripande bild av bredbandsutbyggnaden utifrån dagens krav och behov. Kartläggningen visade att 42 procent av befolkningen och 35 procent av företagen är anslutna till fibernätet vilket är en anslutningsfrekvens i nivå med rikssnittet.

– Men den årliga tillväxten av fiberanslutningar är bland de lägsta i landet och bara sex procent av befolkningen på landsbygden har tillgång till fiberuppkoppling, konstaterar regionförbundets ordförande, Viking Jonsson, som själv bor på landet.
 
Under åren 2003 – 2007 skedde en omfattande utbyggnad av bredband i länet och mellan 2010-2014 har länsstyrelsen arbetat med stöd till områden där marknaden inte bygger ut bredband på eget initiativ. Landsbygdsstödet har därför gett många landsbygdsboende fiberuppkoppling där det annars skulle ha varit svårt att få utbyggnaden att gå ihop ekonomiskt.

Detta har krävt bred förankring. Utbyggnaden bara kunnat ske där kommuner och byalag själva engagerat sig och satsat på fiber till landsbygden vilket fått till följd att utbyggnaden spretat. Det har inneburit att vissa kommuner numera har en god täckning på landsbygden medan andra i princip inte har någon alls.

– Det är oerhört viktigt både för den enskilde och för Sörmlands fortsatta utveckling att länet har en väl utbyggd it-infrastruktur och att vi kan använda såväl fasta som mobila tjänster, både i tätorterna och på landsbygden, förklarar landshövding Liselott Hagberg och fortsätter:

– Jag hoppas att vi kan hjälpa till att undanröja hinder som försvårar utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturer genom att stödja samarbete och dialog med och mellan olika aktörer, slutar hon.
Bredbandsstrategin i sin helhet kan du läsa här.
För mer information, se kontakta

Liselott Hagberg, Länsstyrelsen 070 – 202 70 16

Viking Jonsson, Regionförbundet Sörmland 070 – 528 22 45

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2015-08-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58