Meny

Regionförbundet inrättar politisk beredning för jämlik hälsa

En helt ny politisk beredning som får i uppdrag att påverka förutsättningarna för en jämlik hälsa i länet samt att nå målet som Sveriges friskaste län år 2025 har utsetts. Det beslutade Regionförbundet Sörmland vid sitt styrelsemöte i Strängnäs idag.

Till ny ordförande för beredningen valde regionstyrelsen landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren, (S).

- Det är ett väldigt brett område och därför kommer vårt arbete i första hand
 att koncentreras på barn, unga och personer med utomeuropeisk bakgrund, säger Åsa Kullgren i en kommentar efter dagens beslut.

- Vi vet att arbetslöshet, lägre utbildning och boendemiljö påverkar hälsan. När det gäller barn och ungdomar vet vi att det bland annat handlar om psykisk ohälsa och att barn rör sig betydligt mindre än vad barn gjorde förr, tillägger hon.

Beredningen ska för övrigt ha följande uppdrag:

- Sätta sig in i och sprida kunskap om de faktorer som påverkar folkhälsans utveckling, för invånare i alla åldrar.
- Aktivt följa, lära av och medverka till att utveckla pågående samverkansarbete om jämlik hälsa och social hållbarhet i länet.
- Aktivt följa och lära av SKL:s utvecklingsarbete med social hållbarhet och att minska skillnader i hälsa bland medlemmarnas invånare.
- Följa och lära av andra landstings och regioners arbete, bland annat i Malmökommissionen, Östgötakommissionen samt Västra Götalandsregionen.
- Ta initiativ till ytterligare samarbeten i länet kring jämlik hälsa och social hållbarhet.

- Uppdraget innebär att vi aktivt ska följa hälsofrågorna och bilda såväl oss som andra i vad som kan och bör göras för att uppnå en mer jämlik hälsa i länet, förklarar Åsa Kullgren.

Följande personer valdes vid dagens möte till ledamöter för mandatperioden 2015-2018:

Åsa Kullgren (S)
Ann-Sofie Soleby Eriksson (S)
Jan-Erik Larsson (S)
Ann-Sofie Jacobsson (MP)
Anna af Sillén (M)
Magnus Leivik (M)
Conny Karlsson (VFP)

För mer information, kontakta
Åsa Kullgren
070 – 388 54 68

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2015-08-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58