Meny

Regionförbundet satsar mer pengar på näringslivet i Katrineholm

Regionförbundet Sörmland satsar ytterligare 150 000 kronor på insatser som ska främja utvecklingen av näringslivet i Katrineholm. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde i Trosa idag.

Bakgrunden är den situation som uppstod på arbetsmarknaden i Katrineholm med anledning av beskedet om nedläggningen av hela Ericssons verksamhet. Detta har i sin tur genererat en kraftsamling av aktiviteter under det senaste året.

Regionala och lokala intressenter har tillsammans med Katrineholms kommun och representanter för Ericsson och regeringen (Närings- och arbetsmarknadsdepartementen) haft överläggningar sedan beskedet kom. Idén om att utveckla ett industriellt utvecklingscentrum i Katrineholm har också påbörjats.

Inom ramen för det breda samarbete som nu inletts i Katrineholm finns också förutsättningar för att vissa satsningar kan få ytterligare finansiering från statliga organ.

- Men det påbörjade förberedelsearbetet måste fortsätta för att visa regionens vilja att gå före, säger Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar.
 
Tanken bakom utvecklingscentrat är att personer vid Ericsson i Katrineholm, med relevant utbildning och kompetens, erbjuds att, i samverkan med Mälardalen Industrial Technology Center och Mälardalens högskola, bygga en utvecklingsresurs inom områdena produktionsteknik, tillverkning och logistik.

- Målet är att få tillgång till en väl utvecklad industrikompetens i Katrineholm som dels kan samarbeta med relevanta akademier i olika FoU-projekt, dels hjälpa befintliga företag i regionen att utvecklas och expandera, förklarar Jacob Högfeldt, (M), vice ordförande för Regionförbundet Sörmland.

För mer information, kontakta

Viking Jonsson
070 – 528 22 45

Jacob Högfeldt
070 – 566 62 22

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2015-10-29

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan