Meny

Regionförbundet Sörmland bygger upp EU-kompetens i Sörmland

Fler långsiktiga och mer integrerade projekt som gör skillnad för Sörmlands utveckling. Det är tanken bakom den stora kompetenssatsning som Regionförbundet Sörmland nu drar igång tillsammans med kommunernas och landstingets EU-samordnare.

- Ökad kunskap om hur EU-projekt bör hanteras ger större förutsättningar att dra nytta av dem i det vardagliga, kommunala arbetet. Nu får alla kommuner och landstinget möjlighet att bli bättre rustade för att möta den nya programperioden som löper fram till 2020, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland. 

Under våren anordnas totalt 13 olika utbildningar vars främsta syfte är att höja kompetensen och angelägenheten om att söka mer EU-pengar. Satsningen vänder sig både till dem som redan har erfarenhet av att arbeta i EU-projekt och till de som kan komma att bli involverade i dem, i egenskap av politiker eller tjänstemän.

Teman som ska behandlas under våren är bland annat:
•    Att arbeta strategiskt med EU-projekt
•    Hur kan politiker skapa större nytta med EU-projekt?
•    Hur utvecklas ett EU-projekt – från strategi till ansökan

Inte mindre än 200 personer har anmält sig till de olika utbildningarna vars startskott går idag, den 3 mars, på Ericsberg i Katrineholm.


För mer information, kontakta
Elisabeth Langgren Lundov
070 – 666 49 64Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2015-08-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58